Räpina vald

reform.ee
Menüü
178

Jaano Junson

Elan Räpinas aastast 1992. Kõrgkooli õpingute ajal ja järgselt pidasin õpetajaametit Kauksi Põhikoolis.

Aastast 1997 asusin tööle Räpina Metsamajandisse ja sellest ajast alates olen olnud seotud puitehitiste tootmisega. Hetkel tegelen puitmajade projekteerimise ja müügiga osaühingus Varola.

Hingelt olen ma ikkagi spordimees ja olen alati valutanud südant nii meie noorte kui ka täiskasvanute sportimise ja vaba aja veetmise võimaluste pärast. Olen olnud Räpina spordiklubi loomise juures ja aastakümneid kaasa aidanud Räpinaga seotud ja Räpinas toimunud spordiürituste korraldamisele ja läbiviimisele.

Talvised liuväljad ja suusarajad tekivad meil Räpinasse ainult teatud vabatahtlike tegevuse tulemusena.
Valla ühtne spordipoliitika vajab loomist ja väljaarendamist.

Kohaliku omavalituse toimetamisi olen seni distantsilt jälginud. Volikokku kandideerima ärgitas mind sel korral asjaolu, et peale valdade ühinemist ja Räpina suurvalla tekkimist, on vald tegelikult tavainimesest kaugenenud. Jaa, olen alati olnud seisukohal, et kohalik omavalitsus peakski toimetama nii, et need toimetamised tavakodaniku ei segaks ja asjad toimiksid, kuid Räpinas paistab praegu olevat nii, et kodanik ei tohi häirida omavalitsuse toimetamisi. Kurvaks teeb, kui vallaelanik oma murega vallamajast abi ei saa, aga ametnik on ikkagi rahul ja rõõmus.
Nelja lapse isana olen päris hästi kursis nii Räpina Ühisgümnaasiumi kui ka meie huvihariduskoolide tegemistega. Näen ka siin palju paigaltammumist ja arenguvõimalusi. Räpina Muusikakool on väga tore huvikool ja lastele vägagi vajalik, aga kahjuks on igapäevane elu näidanud, et on hakanud hägustuma põhimõte, et kool on ellu kutsutud eelkõige laste jaoks. Kui ei ole lapsi, pole ka seda kooli. Sama kehtib ka Räpina Spordikooli kohta.

Suureks probleemiks on üldhariduskooli ja huvikoolide vaheline leige koostöö. On ju teada, et lapsed, kes nendes koolides käivad, on just need samad Räpina lapsed…

Et kõiki ideeliselt noorte jaoks mõeldud võimalusi parimal võimalikul moel rakendada, peame esikohale seadma selle noore ja või lapse.. Soovime me kõik ju, et meie lapsed viiksid tulevikus meie elu edasi just siin, meie koduvallas!

Ja just nende murekohtade lahendamisele tahaksin tulevases volikogus panustada!

178

Jaano Junson

OÜ Varola, müügijuht