Räpina vald

reform.ee
Menüü
162

Janno Ritsberg

Kandideerin rõõmuga Reformierakonna nimekirjas kohalikel valimistel ning olen valmis asuma Räpina valda vallavanemana juhtima. 

Olen pärit Räpina vallast, Rahumäe külast, kuhu minu vanavanemad oma talu rajasid ning kus kasvas üles ka minu isa. Haridusteed lasteaiast kuni kõrgkoolini käisin Räpinas. Haridust omandades võtsin osa ka kõikvõimalikest huvialaringidest ning -tegevustest, lühikest aega õppisin isegi Räpina muusikakoolis. Aastaid esindasin vabariigi tasemel edukalt koduvalda Räpinat korvpalliklubi Räpina Kotkad meeskonnas. Gümnaasiumiõpingute järel suundusin õppima Tallinna Tehnikakõrgkooli transpordi ja logistika erialale. Õpingute kõrvalt alustasin teise kursuse üliõpilasena tööd Eesti kapitalil põhinevas rahvusvahelises reisijateveo ettevõttes Lux Express, kus tõusin mõne aastaga praktikandist ettevõtte juhatuse liikmeks ning seejärel tegevjuhiks. Antud karjäär viis mind viieks aastaks välismaale – peamiselt elasin ja töötasin Vilniuses, kuid tihedalt tuli külastada ka Varssavit, Riiat ja Minskit. Rahvusvahelise ettevõtte juhtimine andis mulle tugeva suhtlus- ja juhtimiskogemuse, pole liiast lisada, et tegemist oli teenindusettevõttega, kus eesmärgiks pakkuda igale(!) reisijale maailmatasemel reisiteenust. Pea kümme aastat omandatud kogemusi soovin nüüd rakendada koduvalla arengu heaks. Välismaa suurlinnades elades sain aru, kui suurepärane on meie valla kasvu- ja elukeskkond võrreldes muu maailmaga ning kui konkurentsivõimeline on Räpina valla haridusasutustes pakutav haridus.

Räpina vallavanemana seisan eelkõige selle eest, et kõigil huvigruppidel oleks võimalik valla arengus kaasa rääkida. Minu nägemuses on meie valla elanikel võrdsed võimalused eneseteostuseks ja vaba aja sisustamiseks sõltumata vanusest või elukohast. Mõningad olulisemad põhimõtted veel, mille eest ma vallavanemana lisaks seisan, oleksid, et:

– ettevõtjad saaksid oma asjad vallavalitsuses aetud asjatundlikult ja kiiresti;
– kõigile valla elanikele oleks tagatud kvaliteetsete avalike teenuste hea kättesaadavus;
– abivajajad saaksid oma muredele ja probleemidele lahendused;
– haridusasutustes antav haridus oleks kaasaegne; 
– arstiabi kättesaadavus oleks Räpina piirkonna inimestele järjepidev, selleks tuleb käivitada stipendiumide programm eriarstide, perearstide ja õdede järelkasvu tagamiseks;
– valla teedel ja tänavatel oleks aastaringne hea sõidetavus;
– ühistranspordi kasutusvõimalused oleksid võimalikult laialdased;
– noorte arvamust kaasataks noortega seotud küsimuste otsustusprotsessi;
– harrastajatele oleks võimaldatud paindlik spordirajatiste kasutamine;
– valla elanikele oleks selgitatud vastuvõetud otsuste vajadust;

Eelpool on toodud vaid lühike ülevaade sellest, mille eest valituks osutununa seisan. Põhjalikumalt on võimalik meie eesmärkidega tutvuda valimisprogrammi lugedes.   

Koos saame muuta oma valla paremaks! Tule valima ja hääleta minu poolt! 

162

Janno Ritsberg

Lapsehoolduspuhkusel Vaata Instagramist