Räpina vald

reform.ee
Menüü
181

Mati Tolmoff

Kandideerin oma endises kodukohas, kus soovin rakendada oma seniseid kogemusi ja oskusi, mida olen omandanud töötades erinevatel elualadel Tartu linnas. Oma edasise elukohana näengi Kassilaane küla, kus taastasin oma vanavanemate Tobraotsa talu.

Olen lõpetanud Viluste kooli ja Räpina keskkooli. Nendest koolidest saadud hea haridus võimaldas mul edasi õppida Tartu Ülikoolis kehakultuuriteaduskonnas, mille lõpetasin 1979. aastal. Pärast ülikooli olen töötanud Tartu linnas erinevatel ametikohtadel: Olümpiareservi Tartu Kalevi kergejõustikukooli õppealajuhatajana, Kutsekeskkooli nr 17 direktori asetäitjana, Tartu Linna Kultuuritöötajate Ametiühingu esimehena, Tartu Linnavalitsuse spordiosakonna juhatajana ja kultuuriosakonna juhataja asetäitajana, Aura Veekeskuse projektijuhina, Eesti Spordimuuseumi direktorina ja praeguseni töötan Tartu linna asutuses Tartu Sport Tamme staadioni haldurina. 

Andrus Ansip on mind iseloomustanud kui spordivisionäri. Oma töö eest pälvisin 2000. aastal riikliku preemia kohalikul tasandil spordistruktuuri ümberkorraldamise eest. 

Tartu linnas olen neljas koosseisus olnud linnavolikogu liige ja juhtinud sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja spordikomisjonide tööd. Sealt omandatud kogemused aitavad mul kindlasti kaasa rääkida Räpina valla edasises arengus. 

Olen abielus ning meil on abikaasaga kokku viis last ja seitse lapselast. Abikaasa töötab Tartu Linnavalitsuses avalike suhete osakonnas.

181

Mati Tolmoff

Tartu linn, Tartu Sport, Tamme staadion-haldur