Räpina vald

reform.ee
Menüü
170

Meelis Tarros

Olen elanud Räpinas alates 1988. aastast. Selle aja jooksul olen töötanud nii kohalikes ettevõtetes, tegutsenud eraettevõtluses kui ka olnud aktiivne kohaliku elu edendaja. Olen olnud LC Põlvamaa Lions klubi president 2018/2019 ja liige. 2021. aastast Reformierakonna kohaliku piirkonna juhatuse liige.

Pikaajalise valla kodanikuna ja aktivistina usun vallajuhtimisse, kuhu on kaasatud linna elanike mõtted ja inimesed. Kohalik omavalitsus peaks olema kodanikele avatud ja nende mõtteid arvestav. Lisaks on väga oluline kompetentne juhtimine ning et muudatused oleksid suunatud selle elanikkonnale. Valituks osutudes oleks mul võimalik senisest veelgi enam panustada valla arengusse tervikuna. Seda valla heakorra näitel aga ka pakutavate teenuste näol. 

Tuleviku Räpina vald on minu arvates: esiteks hea kodukoht peredele, kus lisaks vajalikele ühendustele on loodud head võimalused laste haridus- ja huvihariduseks. Teiseks, sobiva ettevõtluskeskkonna ja hea taristuga tegutsemispiirkond ettevõtjatele, kes toetavad vallas töökohtade loomist. Kolmandaks, ilus suvituspiirkond ja atraktiivne keskus turismiks.

170

Meelis Tarros

FIE Meelis Tarros