Räpina vald

reform.ee
Menüü
163

Peeter Sibul

Iga nelja aasta järel toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised, kus kodanikele antakse võimalus valida, keda nad sooviksid näha oma kodukoha juhtidena. Räpina vallas on kogu Eesti iseseisvuse ajaloo vältel valla juhtimises erinevatel tasanditel kaasa löönud ka Eesti Reformierakonna liikmed. Peale 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisi toimus mitme omavalitsuse ühinemine, kus Räpina vallaga liitusid Meeksi ja Veriora vald ning vald suurenes nii elanike arvult kui ka pindalalt. Uue ühendvalla ülesehitamine võtab kindlasti aega ning see ei saa kunagi valmis. 

Olen töötanud kohaliku omavalitsuse juhina erinevates omavalitsustes 24 aastat. Kuigi need omavalitsused on asunud Eesti erinevates piirkondades ning olnud erinevate majanduslike võimalustega, on igal pool olnud põhieesmärk valla elanikele võimalikult hea teenuse osutamine. Praegu töötan AS Räpina Haigla juhina. Haigla eesmärgiks ja missiooniks on abivajajate abistamine. Oleme loonud perearstidele kaasaegsed tingimused patsientide vastuvõtuks ning ravimiseks. Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt eraldatud rahalise toetusega on kavas järgmisel suvel rekonstrueerida õendus-hooldusosakonna B-korpus. Selle tulemusena paranevad tunduvalt meie patsientide olmetingimused.

Oleme oma kogemusi justkui teatepulgana üle andmas noortele. Meie vallavanema kandidaadiks on põline Räpina valla Rahumäe küla noor JANNO RITSBERG. Oma noorele eale vaatamata on tal on olnud võimalus juhtida rahvusvahelist bussitranspordi ettevõtet, kus tema põhilisteks tööülesanneteks oli pakkuda igale reisijale maailmatasemel reisiteenust. Olen kindel, et noortele ägedatele tegijatele võimaluse andmisega on võimalik  tuua omavalitsuse juhtimisse energiat ning kaasaegset juhtimisstiili.

Kuigi nüüd võiks loetleda tegusid, mida koalitsioonis olles oleme valla arendamiseks teinud, ei pea ma seda vajalikuks, sest tegevused, mis muudavad valla elanike elu paremaks ongi omavalitsuse juhtimises osalemise eesmärk. 

Järgnevaks neljaks aastaks oleme püstitanud eesmärgid, mille saavutamist peame me valla arengus oluliseks. Toon välja mõningad olulisemad eesmärgid meie programmist.

Arstiabi kättesaadavuse ja järjepidevuse tagamiseks käivitame arstide ja õdede stipendiumite süsteemi. See lahendaks olukorra, kus maapiirkondadesse on tervishoiuteenust osutavatesse asutustesse järjest raskem leida arste ja õdesid ning abivajaja peab abi saamiseks liikuma kodust kaugele. Stipendiumi saajaga sõlmitaks leping, et peale  kõrgkooli lõpetamist tuleks arst või õde Räpinasse tööle ning abivajaja saaks abi Räpinas kohapeal, mitte ei peaks abi saamiseks sõitma kodust kaugele.

Meie valla paljudel lastel ei ole erinevatel põhjustel soovi käia lasteaias. Meie eesmärgiks on luua tingimused, kus ka need lapsed saaksid omandada algõppe tasemel ujumisoskused.

Samuti tuleb igakülgselt toetada haridusasutusi, et tagada elujõuline, kvaliteetne ja kaasaja vajadusi arvestav haridus.

Vallateede sõidetavuse tagamiseks on meie eesmärgiks iga-aastaselt vähemalt kümme kilomeetrit kruusateed viia mustkatte alla. 

Ühtse terviku loomiseks kultuuri- ja spordivaldkonnas on eesmärgiks tervise, spordi- ja kultuuriürituste ühtne koordineerimine ning valla kultuuri- ja spordipoliitika kujundamine.

Möödunud soe ja ilus suvi tõi meie valda palju turiste, kes tulid külla oma lähedastele või sõpradele või tulid nautima ilusat Räpina piirkonna loodust. Kuulsin mitmete inimeste suust, et Räpina-Lämmijärve rand ei ole külastajate vastuvõtmiseks korras. Meie eesmärk olekski teha kogu rannaala korda, ehitada lastele ajaveetmiseks vajalikud atraktsioonid ning rajada randa kaasaegsed vabaaja veetmise võimalused.

Eeltoodu oli vaid lühike sissejuhatus meie programmile. Tutvu kindlasti meie kõikide eesmärkidega järgnevatel lehekülgedel!

Tule valima ja anna oma hääl minu või mõne teise meie nimekirja kandidaadi poolt!

163

Peeter Sibul

AS Räpina Haigla, juhatuse esimees 5019734