Räpina vald

reform.ee
Menüü
164

Teet Helm

Minu sünnikodu oli Võrumaal Vastseliina lähedal. Isa surma järel, kui olin kolme ja poole aastane, kolisime perega Orava metskonna Piiroja vahtkonna metsavahi kordonisse, kus vanem vend sai tööd metsavahina. Siitmaalt sai alguse minu Räpinaga seotud varane lapsepõlv, sest Orava metskond kuulus siis Räpina rajooni koosseisu. Põhikooli lõpetasin Värska Keskkoolis, õpingutega jätkasin Tartus ja Tallinnas, kus lõpetasin Tallinna Ehituse- ja Mehaanikatehnikumi ehk tänase nimega Tallinna Tehnikakõrgkooli. Nõukogude sõjaväes tuli olla 1968. aasta aprillist kuni 1970. aasta juunini. Sõjaväest naasmisel asusin elama Räpinasse ja  sealt alates peangi ennast päris räpinlaseks. Esimeseks töökohaks sai kaheteistkümneks aastaks Räpina Metsamajand, kus alustasin autojuhina, jätkasin mehaanikuna, autopargi vaneminsenerina ja viimased kolm aastat peamehaanikuna.

Järgmised kümme aastat pühendasin tööle tuletõrje valdkonnas pidades samaaegselt mitmeid juhtivaid ameteid: Põlvamaa Tuletõrjeühingu esimees, Tartu Kutselise Tuletõrje Maleva ülema asetäitja, Eesti Tuletõrje Liidu juhatuse esimees. Oli keeruline aeg, mis päädis Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega ja loomulikult ka kogu tuletõrje valdkonna ümberkujundamisega. Nõukogude aja lõpu aastatel tekkis võimalus osalemiseks ettevõtluses ja seda võimalust sai kasutatud, osaledes ka taasiseseisvumise esimeste aastate karmis majanduslikus olelusvõitluses vahelduva eduga kümne aasta jooksul. Aastatel 1998–2005 töötasin umbes paariaastaste perioodidena Eesti Põlevkivi aktsiaseltsis Mäetehnika administratsioonijuhina, Eesti Jahimeeste Seltsi direktorina, olin ka Riigikogu IX koosseisu  liige. Kõiki neid ameteid pidades oli minu koduks ikka Räpina, kus lõin 1972. aastal pere, kus on minu abikaasa ja mis on sünnikoduks minu kolmele lapsele ja kuhu ootame alati külla nelja lapselast.

Elu on kujunenud nii, et praktiliselt Räpinasse asumisest alates olen olnud kaasatud kohaliku elu korraldamisse. Olen olnud ka Maavolikogu aseesimees ja Maakogu esimees.

Taasiseisvumisest alates olen olnud Räpina linna- ja vallavolikogu esimees kokku 9 aastat.
Räpina vallavanema ametit pidasin alates 2005. aastast kuni 2016. aastani, lühikest aega olin ka Võnnu valla vallavanemaks.

Käesolev tutvustus kujunes elulookirjelduseks, aga kuhu jäävad valimislubadused ja tulevikuplaanid?

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad iga nelja aasta järel ja peatselt toimuvateks valimisteks valmistudes on minul võimalus olla aktiivselt meie, st Eesti Reformierakonna nimekirja programmi koostamise juures juba viiendat korda. Programmis toodud eesmärke ja lubadusi ongi võimalik ellu viia meeskondlikult ja heas koostöös partneritega. Meil on õnnestunud oma eesmärgid valdavalt täita, ehkki on olnud ka ebaõnnestumisi. Näiteks, Räpina staadioni ehitus viibis lubamatult kaua – seda suurte erimeelsuste tõttu asukoha valikul. Nüüd on staadion valmis ja kõigil põhjust rahul olla. Kõiki arenguid ja saavutusi ei ole siinjuures otstarbekas üles lugeda. Piisaks kui mõtleksime korraks viimasele paarikümnele aastale ja viimasele neljale aastale, mil oleme toiminud ühiselt Leevilt Meerapaluni. Meie nimekiri eelseisvateks valimisteks on oluliselt uuenenud ja noorenenud. See on teovõimeline meeskond, kus on esindatud nii nooruslik uuendusmeelsus kui ka kogemuslik tasakaalukus.

Head valijad, hääletage Eesti Reformierekonna nimekirjas olevate kandidaatide poolt. 
Teeme koos Räpina valla paremaks!

Teet Helm
Räpina Vallavolikogu esimees

164

Teet Helm

Räpina vald, volikogu esimees