Räpina vald

reform.ee
Menüü
166

Toomas Heering

Tere lugupeetud Räpina valla elanik.

Põlise räpinalasena ja Räpina patrioodina läheb mulle väga korda iga meie valla elaniku heaolu. Olen alati seisnud selle eest, et kõigil meie valla elanikel, nii lastel, tööealistel, kui ka pensionäridel oleks siin hea olla. Ettevõtjana tegutsen selle nimel, et kõik minu kollektiivi liikmed tunneks ennast turvaliselt, oleks kõrgelt motiveeritud ja leiaks endas soovi pidevalt areneda. Tegutsen mitmetes Räpina vallas, Põlvamaal ja Vabariigis tegutsevates kollektiivides ja MTÜ-des. 

Varasemate volikogude liikmena on mul olnud võimalus kaasa rääkida valla eelarve ja arenguküsimustes. 

Seisan hea selle eest, et meie vald oleks heaks ja turvaliseks elukohaks. Et meie koolidesse tuleks õppima lisaks oma valla lastele õpilased ka naabervaldadest ja teistest Eesti piirkondadest. Et meie uhke aianduskooli olemasolu oleks paremini märgatav ka linnapildis.

166

Toomas Heering

OÜ Varola Tegevjuht