Räpina vald

reform.ee
Menüü
179

Ülle Herr

Olen põline Räpina valla elanik ja elan Ruusa külas. Oman pikaajalist arendustegevuse kogemust kohalikes omavalitsustes, seega olen hästi  kursis kohalike omavalitsuste toimemehhanismiga. Hetkel olen vabakutseline projektijuht, ettevõtlusnõustaja ja Tiidu OÜ juhatuse liige. Olen aidanud paljudel valla ettevõtjatel Euroopa Liidu toetusmeetmetest lisaraha taotleda ja alustavatel ettevõtjatel äriplaane koostada, ettevõtteid käivitada. 

Oma teadmisi ja kogemusi soovin peale valimisi rakendada just ettevõtluskeskkonda panustamisega. Pean oluliseks rakendada vallas erinevad äritoe meetmed nagu alustava ettevõtja toetusprogramm, kaasaaegse digitaristu väljaarendamise tugi ja mentorlus. Samuti pean oluliseks ettevõtluspädevuste suuremat lõimimist juba varakult  õppe- ja kasvatustegevustesse ning huvitegevustesse.

179

Ülle Herr

Tiidu OÜ, juhatuse liige