Räpina vald

reform.ee
Menüü
171

Vilja Kvetkovski

Olen jätkuvalt otsustanud anda oma panuse koduvalla arengusse ja kandideerin eelseisvatel kohalike omavalitsuste valimistel. 

Olen elupõline Räpina valla elanik, sündinud Lintes, koolis käinud Vilustes ja üle neljakümne aasta töötanud Räpinas. Tööpõhiselt tunnen  valla majandust ja soovin kaasa rääkida koduvalla arengus. Pean väga oluliseks, et valla majandamine oleks majanduslikult otstarbekas ja säästlik. Igapäevased teenused tagatud tõrgeteta, tekkinud probleemid lahendatakse kiiremal ja parimal võimalikul moel. Teenuste hinnad oleksid madalamad või võrdsed maakonnakeskuse hindadega ja elanikkonna maksujõudu arvestavad. Tahan jagada oma aastatepikkust kogemust vallamajanduse korraldamisel. Kohapeal peaksid säilima töökohad ja sisse ostetakse teenust valdkondades, mida kohapeal ei osutata. Iga töökoht on vajalik ja tagab elu jätkusuutlikkuse ja arengu koduvallas. Nägemusi ja plaane on, kuid nende elluviimiseks peab vallas olema ühtne suund ja üksteist arvestav, toetav ning austav suhtumine, selle saavutamiseks teen omalt poolt kõik.

171

Vilja Kvetkovski

AS Revekor, juhataja 5108317