Kohila vald

reform.ee
Menüü
159

Kady Sild

Mina olen Kady Sild. Ma sündisin ja kasvasin Pärnus, kuid õpingud viisid pikemaks ajaks Tartusse. Tartu Ülikoolis omandasin kõrghariduse geenitehnoloogia erialal. Seejärel töötasin eraettevõttes tervishoiu IT valdkonnas Tallinnas. Minu südameasjaks on tervise- ja heaolu hoidmine ning edendamine. Mind valides toon Kohila valla poliitikasse läbipaistvust, inimlikkust ning loogilist mõtlemist.

Kohila valla elanik olen aastast 2017, kui otsustasin kolida oma perega Salutagusele maakohta päriselt elama. Otsust kolida maale tugevdas Kohila inimeste kokkuhoidmine, abivalmidus ja hoolivus. Eelnevalt uurisin, kuidas on olukord pakutavate teenustega – lasteaiad, koolid, poed, arstiabi ja trennid. Sellel ajal oli lasteaia koht Kohilas kindlam kui elades Tallinnas. Muude heaoluteenuste ning meelelahutuse jaoks olin nõus Tallinna sõitma, sest rahulik elukeskkond on minu jaoks olulisem. Teise lapse sünniga selgus, et lastehoiu- ja lasteaia kohaga pole olukord hea. Ka koolitee osas ei ole ma enam nii optimistlik. Kohila on kasvava elanikkonnaga ning seda arvestades on olnud valla areng minu jaoks aeglane. Kohila vallal on arenguvõimalusi palju ning arvestades inimeste hulka, oleks aeg pakkuda enamat. Samas jäädes Kohila vallaks (mitte saades linnaks) koos oma külade ja inimestega.

Minule olulised märksõnad valla elanike eest seismisel on tervis, turvalisus ja laste heaolu. Olulised on võimalused liigelda turvaliselt mööda kergliiklusteid alevisse, viia laps kodule lähemal asuvasse lasteaeda ning tagada kõigile turvaline ja mugav kodutee. Lisaks otseste terviseteenuste kättesaadavus ning heaoluteenuste olemasolu Kohilas, mis aitavad tagada inimeste tugevama tervise ja hoiavad aega kokku. Seisan koduvalla alevist väljaspool elavate inimeste huvide eest ja olles ise kahe lapse ema, on minu jaoks keskkond, milles nad kasvavad, väga oluline.

Reformierakond seisab Kohilas järgneva eest:

 • Vallavalitsuse muutmine elanikusõbralikumaks ning n-ö valla näo rahva poole pööramine;
 • Lasteaiakohtade probleemi lahendamine;
 • Uue spordi- ja ujula hoone ehitusega alustamine;
 • Valla perearstide arvu suurendamine;
 • Uute kergliiklusteede rajamine, edendame ja suuname investeeringuid Kohila valla küladesse;
 • Uute elamuarendusprojektide elluviimine kogu vallas;
 • Nüüdisaegne ja kõigi mugavustega üürikortermaja ehitamine;
 • Leiame noortele rohkem vaba aja veetmise võimalusi;
 • Kruusateede hoolduskava parandamine ning suuremate kruusateede mustkatte alla panemine;
 • Ettevõtluse arendamiseks võimaluste loomine;
 • Tasuta ühistranspordi kättesaadavaks muutmine Kohila valla elanikele suunal Kohila-Rapla, Rapla-Tallinn ning Tallinna linnas.
159

Kady Sild

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, projektijuht