Rapla vald

reform.ee
Menüü
118

Ain Täpsi

Elan
Raplas ning
juhin
juba 28 aastat rahvusvahelist transporditeenust pakkuvat ettevõtet.
Kuulun Rapla vallavolikogu
koosseisu ning
olen valla
kultuuri- ja spordikomisjoni liige.

Pean
väga oluliseks, et kõikidel vallakodanikel oleks võimalikult palju
väljavaateid
aktiivseks
vaba aja veetmiseks. Rapla valla suuremates keskustes peab olema
valgustatud tervisepark, jätkata tuleb kergliiklusteede
rajamist asulate vahele ning on aeg ehitada Raplasse vee- ja saunakeskus.

Kuna
olen Rapla valla spordinõukogu, Rapla maakonna spordiliidu ning
Sadolini spordimaja nõukogu liige, siis on mul hea ülevaade
spordivaldkonnas toimuvast ning kitsaskohtadest nii vallas kui ka
maakonnas laiemalt.

Osaledes Rapla Vesi AS-i nõukogu ja Rapla valla majanduskomisjoni töös,
saan kaasa rääkida Rapla valla ühisveevärgi planeerimises. Olen
aktiivne Rapla Rotary klubi liige ning panustan Raplamaa rattaklubi
tegevusse.

118

Ain Täpsi

AS RMW; Direktor