Rapla vald

reform.ee
Menüü
107

Anne Leht

Kandideerin Rapla valla volikogu liikmeks, sest tahan oma teadmisi, oskusi ja omandatud kogemusi kasutada Rapla valla ja meie piirkonna arenguks. Tean millised on meie tänased väljakutsed ja probleemid ning olen jätkuvalt valmis nende probleemide lahendamiseks tööd tegema.

Olen nii-öelda külausku ja pean oluliseks maapiirkondade harmoonilist ja terviklikku arengut.  Pooldan kaasavat ja avatud juhtimist, kus igal valla kodanikul on võimalus olla kursis tema jaoks oluliste teemadega ja neis kaasa rääkida.

Arvan, et Rapla valla erinevate piirkondade inimesed peaksid tegema rohkem koostööd. Üks võimalus on kutsuda ellu Rapla valla külaelu ja piirkondliku arengu komisjoni, et arutada külade ja piirkondade esindajatega erinevaid piirkondi puudutavaid teemasid. See annaks tervikpildi kogu Rapla valla arengutest, samas annab selline volikogu komisjon kaalukama kaasarääkimise võimaluse külade esindajatele.

Kaasaegne kodulähedane kool ja lasteaed, teed, keskkond, noorsootöö, külaliikumine, targad töökohad ja ühistransport on kindlasti teemad, mis on minu jaoks prioriteetsed.

Tahan teha koostööd ja püüan igati toetada inimesi, kes vabatahtlikult korraldavad kohalikku elu. Nad on kohal talgutel, korraldavad erinevaid sündmusi, käivad huviringides, laulavad-tantsivad, esindavad oma kodukohta ja koduvalda. Selleks, et tagada külaelu jätkusuutlikkus  ja nende särasilmsete eestvedajate silmis ei kustuks see säde püüan igati külaseltside, MTÜ-de ja külavanematega teha koostööd ja nende tegemisi toetada. Olen seisukohal, et külaelu ei tohiks olla projektipõhine, vaid planeeritud tegevus, mis tagaks kindlustunde tegijatele.

Meist kõigist sõltub Rapla valla tulevik! Olgem aktiivsed oma mõtteid ja arvamusi jagama ja valikuid tegema!

Teie toetusele lootma jäädes
Anne Leht

107

Anne Leht

Rapla Vallavalitsus, Raikküla piirkonna koordinaator +372 5258191