Rapla vald

reform.ee
Menüü
114

Doris Lisett Rudnevs

Olen 23-aastane Rapla noor – siin koolis ja muusikakoolis käinud, võrkpalli mänginud ning nii Riinimanda kui ka Rapla laulustuudio koorides laulnud. Hetkel omandan magistrikraadi Tallinna tehnikaülikoolis avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni erialal. Kuulun ka reformierakonna noortekogu juhatusse.

Kandideerin valimistel, kuna soovin panustada sellesse, et Rapla oleks veelgi atraktiivsem, eesrindlikum ja tulevikkuvaatavam vald, kus on hea elada nii noortel, peredel kui ka eakatel ning kus soovivad tegutseda ettevõtted.

Rapla valla elu kujundamisse tuleb kaasata noored! Usun ja loodan, et noorte kaasamist peavad kõik oluliseks. Noored soovivad naasta elama valda, mille kujundamises on nad ka ise saanud kaasa rääkida. Noortel peavad olema mitmekesised vaba aja veetmise võimalused ning neid tuleb kaasata otsuste tegemisse. Tuleb toetada noortevolikogu tegevust nii eelarveliselt kui ka olles avatud sealt alguse saanud ideedele.
Rapla vallas peab jätkuvalt olema puhas ja ilus elukeskkond! Selleks on vaja hästi toimivat ja elanikukeskset jäätmekäitlussüsteemi. Majapidamisjäätmeid peab saama ära anda võimalikult kodu lähedalt ja mugavalt. Tuleb soosida jäätmete tekke vähendamist ning pöörata rohkem tähelepanu ringmajanduse arendamisele.

114

Doris Lisett Rudnevs

Riigikogu, Reformierakonna fraktsiooni konsultant