Rapla vald

reform.ee
Menüü
114

Doris Lisett Rudnevs

Olen Doris, 23-aastane Rapla valla noor. Olen Raplas elanud, siin koolis käinud, mänginud võrkpalli, käinud Muusikakoolis, laulnud nii Riinimanda kui ka Rapla Laulustuudio koorides. Hetkel omandan magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni erialal. 

Kandideerin valimistel, kuna soovin panustada, et Rapla oleks veelgi atraktiivsem, eesrindlikum ja tulevikkuvaatavam vald, kus on hea elada nii noortel, peredel kui ka eakatel ning kuhu soovivad tulla ka ettevõtted. 

Rapla valla elu kujundamisse kaasatud noored.

Usun ja loodan, et noorte kaasamist peavad kõik oluliseks. Kogemus Eesti Noorteühenduste Liidus töötamisest näitab seda, et noored soovivad tulla tagasi elama valda, mille kujundamisse on nad ise saanud ka enda panuse anda. Noortel peavad olema mitmekesised vaba aja veetmise võimalused ning noori tuleb kaasata otsuste tegemisse. Tuleb toetada noortevolikogu tegevust nii eelarveliselt kui ka ideede vastuvõtmisel.

Rapla vallas peab jätkuvalt olema puhas ja ilus elukeskkond.

Selleks on vaja hästi toimivat ja elaniku-keskset jäätmekäitlussüsteemi. Majapidamisjäätmeid peab saama ära anda võimalikult kodu lähedalt ja mugavalt. Tuleb soosida jäätmete tekke vähendamist ning pöörata rohkem tähelepanu ringmajanduse arendamisele.

114

Doris Lisett Rudnevs

Riigikogu, Reformierakonna fraktsiooni konsultant