Rapla vald

reform.ee
Menüü
101

Kalle Toomet

Mina usun, et Rapla vallal on eeldusi ja võimekust luua oma kodanike ootustele vastav ja parem elukeskkond senisest kiiremini. Minu üheks oluliseks eesmärgiks on Rapla vallas hubase elukeskkonna loomine. Ühistranspordi mugavamaks kasutamiseks aitan kaasa ühtse piletisüsteemide juurutamisele ja peatukskohtade ligipääsetavamaks muutmisele vallas. Eesmärgiks on siduda ühtne piletisüsteem Harju ja Rapla ühistranspordi piletisüsteemiga. Aitan igati kaasa, et meil oleks oma kodukohas hea elada ning vajalikud teenused oleksid lihtsasti kättesaadavad. Rapla vald vajab uusi kaasaegseid, energiasäästlikke eluruume nii noortele kui eakatele. Loome eeldused ning tagame sobivad tingimused üüri ja sotsiaaleluruumide ehitamiseks. Teeme korda teed, tänavad ja sillad, rajame uusi kergliiklusteid ja muudame elukeskkonna ning ühistranspordi kasutamise  ligipääsetavaks. Panustan valla uue üldplaneeringu väljatöötamisele ja selle elluviimisele. 

101

Kalle Toomet

Eesti Linnade ja Valdade Liit, nõunik 5063488