Rapla vald

reform.ee
Menüü
112

Mare Pruks

Olen Raplast pärit ja siin ka enamuse aja elanud ja töötanud.Tegelen naiste tervisega. Oma igapäevatöös kohtan patsiente, kes vajaksid ka muud abi ja toetust, kui arsiabi. Koostöö valdade sotsialtöötajatega, eriti noorukite aitamises, on olnud tõhus. Jätkan samaga.

112

Mare Pruks

Erapolikliinik Praxis OÜ , Rapla Maakonna Haigla . Naisterst