Rapla vald

reform.ee
Menüü
105

Máris Rudnevs

Mina, Máris Rudnevs olen Rapla vallas elanud peaaegu kogu oma elu – alates 1. eluaastast. Juhin kahte ettevõtet, mis on seotud piirdeaedade ja muu sinna juurde kuuluvaga. Olen abielus, perre kuulub 3 last, kellest 2 on juba täiskasvanud. Olen Rapla vallavolikogu liige aastast 2009. 

Mind on iseloomustatud sõnadega sihikindel, julge, koostööaldis. Ettevõtjana on kohalik eluolu minu jaoks oluline, valla areng paremuse suunas loob soodsamad tingimused valla inimestele. Suhtun vastutustundlikult volikogu töösse, pean oluliseks arvestada kõigi vallakodanike huvide ja vajadustega. Rapla valla üle saab uhkust tunda, siin on väga head õppimis- ja huviharidusvõimalused, mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks ja sportimiseks. Keskkond on muutunud aina kaunimaks, hea asukoht elamiseks ja ettevõtluseks. Veel parema elukeskkonna nimel loodan jätkuvalt heale koostööle volikogus, toetan ideid rajada kaasaegne staadion, ujula, hooldekeskus, korras ja turvalised teed liiklejatele, et iga inimene Rapla vallas oleks hoitud.

105

Máris Rudnevs

Ettevõtja