Rapla vald

reform.ee
Menüü
117

Sulev Viiron

Olen Rapla valla Kaiu piirkonnaga seotud juba rohkem kui 40 aastat.

Uue Rapla valla tekkimisest on möödunud üks valimisperiood, kuid uue suurvalla ühtseks muutmiseks on vaja veel palju teha. Kõik külad, piirkonnad ja keskused peavad saama suurvallas arendada oma identiteeti ning tundma end täieõiguslike suurpere liikmetena. Valla juhtimine peab olema vaba ja demokraatlik, nii et igal üksikisikul ja kodanike ühendusel oleks arengute kavandamises ja elluviimises oma väljund.
Kõige enam puudutavad mind teemad, mis on seotud keskkonna, ääremaastumise ja infrastruktuuri arendamisega. Leian, et me kõik peame andma oma panuse puhtama elukeskkonna kujundamisse.

Meie valla kodanikel on olemas potentsiaal, mida saaksime oma kodukandi arendamiseks rakendada. Selleks tuleks luua soodsad tingimused ja me teame, kuidas seda teha. Elu on pakkunud mulle mitmekülgsust nii erinevate töökohtade kui vabatahtliku tegevuse ja eneseteostuse näol. Olles töötanud riigiasutuses, erasektoris ja MTÜ-des, oman väärtuslikke tööalaseid kogemusi. Mõistan hästi, kuidas ettevõtted, riigiasutused ja vabaühendused toimivad, millised on nende edulood, kes on nn sädeinimesed ja milliseid avalikkusele suunatud teenuseid saab elanikele osutada läbi kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori ühenduste.

Samuti ei tohiks unustada, et teede ja tänavate katteid uuendataks ja remonditaks vastavalt kinnitatud valla teehoiukavale ning panustataks rohkem jalg- ja rattateedesse ning kõnniteedesse.

Kuna me elame maal, peaksime oma kodupaika hoidma, sest see on meie elustiil! Kodutunne, terve kodu, pere, traditsioonid, usaldus – kõigel sellel on eriline väärtus. Ma loodan, et seda elustiili järgides on meie elu siin vallas elamist väärt. 

117

Sulev Viiron

Sulli Haldus OÜ , juhataja