Rapla vald

reform.ee
Menüü
117

Sulev Viiron

Olen Rapla valla Kaiu piirkonnaga seotud juba rohkem kui 40
aastat.

Uue Rapla valla tekkimisest on möödunud üks valimisperiood,
kuid uue suurvalla ühtseks muutmiseks on vaja veel palju teha. Kõik külad,
piirkonnad ja keskused peavad saama suurvallas arendada oma identiteeti ning
tundma end täieõiguslike suurpere liikmetena. Valla juhtimine peab olema vaba
ja demokraatlik, nii et igal üksikisikul ja kodanike ühendusel oleks arengute kavandamises
ja elluviimises oma väljund.

Kõige enam puudutavad mind teemad, mis on seotud keskkonna,
ääremaastumise ja infrastruktuuri arendamisega. Leian, et me kõik peame andma
oma panuse puhtama elukeskkonna kujundamisse.

Meie valla kodanikel on olemas potentsiaal, mida saaksime
oma kodukandi arendamiseks rakendada. Selleks tuleks luua soodsad tingimused ja
me teame, kuidas seda teha. Elu on pakkunud mulle mitmekülgsust nii erinevate
töökohtade kui vabatahtliku tegevuse ja eneseteostuse näol. Olles töötanud
riigiasutuses, erasektoris ja MTÜ-des, oman väärtuslikke tööalaseid kogemusi.
Mõistan hästi, kuidas ettevõtted, riigiasutused ja vabaühendused toimivad,
millised on nende edulood, kes on nn sädeinimesed ja milliseid avalikkusele
suunatud teenuseid saab elanikele osutada läbi kohaliku omavalitsuse ja kolmanda
sektori ühenduste.

Samuti ei tohiks unustada, et teede ja tänavate katteid
uuendataks ja remonditaks vastavalt kinnitatud valla teehoiukavale ning
panustataks rohkem jalg- ja rattateedesse ning kõnniteedesse.

Kuna me elame maal, peaksime oma kodupaika hoidma, sest see on
meie elustiil! Kodutunne, terve kodu, pere, traditsioonid, usaldus – kõigel
sellel on eriline väärtus. Ma loodan, et seda elustiili järgides on
meie elu siin vallas elamist väärt.  

117

Sulev Viiron

Sulli Haldus OÜ , juhataja