Rapla vald

reform.ee
Menüü
110

Tarmo Lukk

Olen sündinud Raplas, lõpetanud siin keskkooli ning rajanud siia oma kodu ja äri. Pärast Tallinna polütehnilise instituudi lõpetamist töötasin 20 aastat erinevatel ametikohtadel Eesti Energia kontsernis. Täna tegutsen ettevõtjana. Olen viiendat koosseisu volikogu liige ja tänase volikogu aseesimees.

Minule olulisemateks teemadeks Rapla valla tasakaalustatud arengu suunamisel läbi volikogu töö on:

  • kogukonna ja ettevõtjate kaasamine aruteludesse;
  • koolivõrgu korrastamine, Kaiu põhikool lasteaia ehituse lõpule viimine, Kabala kooli ja Naksitralli lasteaia renoveerimine ning Raplasse uue muusikakooli hoone ehitamine;
  • jalgpalli sisehalli ehituse lõpule viimine ja Raplasse maakonnastaadioni rajamine;
  • elamuarendusprogrammi jätkamine, et siia leiaksid kodu uued inimesed;
  • Harjumaa ühistranspordivõrgu piletimüügisüsteemi sidumine Raplaga, et siin elavad inimesed ei peaks end Tallinnasse sisse kirjutama ja maksutulu sinna viima;
  • koostöös arendajaga Raplasse uue nüüdisaegse hooldekeskuse ehitamine ning eakatele päevakeskuse rajamine, kus inimväärselt aega veeta ja lemmiktegevustega tegeleda;
  • arutelu algatamine haldusreformi jätkamiseks Raplamaal.

Usun, et Rapla vald on ilus ja turvaline elupaik ning soovin jätkuvalt panustada meie valla arengusse, et ei oleks põhjust siit minna, vaid ikka siia tulla.

110

Tarmo Lukk

OÜ Elestos Juhatuse liige 5062943