Rapla vald

reform.ee
Menüü

Rapla valla Reformierakonna suur eesmärk aastateks 2021–2024 on muuta Rapla vald kasvava elanikkonnaga piirkonnaks. 

Paremini hoitud Rapla vallas on tänapäevase elukeskkonnaga alevid, külad ja linn; korras koolid ja lasteaiad, kultuurimajad ja raamatukogud, spordihooned ja terviserajad, noortekeskused ja hooldekodud, teed ja tänavad ning hooldatud pargid ja haljasalad. 

Rapla vallas elavad ettevõtlikud ja töökad inimesed, lastel ja noortel on parimad võimalused, et kasvada ja areneda, eakad on kaasatud igapäevaellu ja neil on väärikas vanaduspõlv. Rapla vald on omavalitsus, mis toetab kõiki valla inimesi ning nende soovi ennast teostada ja panustada valla arengusse. 

Meie usume, et Rapla vallal on eeldusi ja võimekust luua oma tänaste ja tulevaste kodanike ootustele vastav parem elukeskkond senisest kiiremini. Toetame ettevõtlikkust ja uuendusmeelsust. Tegutseme selle nimel, et siin oleks hea nii elada kui ka töötada. 

Jätkame Euroopa Liidu kliimaeesmärkide aktiivset täitmist ning töötame selle nimel, et erinevaid ELi fonde kasutada võimalikult kiire rohe- ja digipöörde elluviimiseks, mis ei jäta endast maha ühtegi Rapla valla inimest ega piirkonda. 

Omavalitsuse vastutusalasse kuuluvat ühiskonnaelu korraldades tegutseme seaduse alusel ja vallaelanike huvidest lähtuvalt. Valla juhtimine peab olema läbipaistev, avatud ja sõbralik. 

HARITUD JA LAPSESÕBRALIK KODUVALD 

NOORUSLIK KODUVALD 

SPORTLIK KODUVALD 

KULTUURNE KODUVALD 

TERVE JA HOOLIV KODUVALD 

ÜHENDATUD KODUVALD 

KORRAS JA ROHELINE KODUVALD 

AVATUD JA ETTEVÕTLIK KODUVALD 

TURVALINE KODUVALD