Saaremaa vald

reform.ee
Menüü
171

Anton Teras

Olen sündinud Kuressaare linnas ajal, mil see kandis Kingissepa nime.
Lapsepõlv möödus mul nüüdsel Tolli tänaval, mis toona kandis Moskva tänava nime, ja vanaemade-vanaisade juures Sõrves Mäebe külas ning linna lähedal Kellamäe külas.
Koolis olen käinud Kingissepas ja Tallinnas.

Olen abielus ning nelja täiskasvanud ja ühe kooliealise lapse isa. Minu abikaasa Maire töötab muusikaõpetajana Rohu lasteaias ja Kuressaare muusikakoolis. Tütred Kristi ja Triin elavad ja töötavad Eestis – Kuressaares ja Tallinnas – ning noorim tütar Marie jätkab õpinguid Hariduse koolis. Poeg Kaarel elab ja töötab Tallinnas Pirital ning noorem poeg Sander lõpetas Saaremaa ühisgümnaasiumi.

Koolid juba lõpetanud ja praegu kooliteed käivate laste isana ning pikaajalise Saaremaa ühisgümnaasiumi ja mitmeaastase Kuressaare muusikakooli hoolekogu liikmena olen kursis Saaremaa haridusteemadega. 

Pean õigeks lastevanemate kaasarääkimist kõiges haridusse puutuvas nii lasteaedades kui ka koolides. Lastevanemate arvamus peab olema oluline argument teiste argumentide kõrval. Lastevanemaid on vaja heas mõttes tagant utsitada, et nad oma arvamust avaldaks. 

Hobide kaudu, milleks on korvpall ja koorilaul, olen kursis Saaremaa spordi- ja kultuurieluga. Varasematel hobidel, võrkpallil ja  purjetamisel, hoian vanast armastusest silma peal.

Kohalik poliitika on samuti üks minu hobi. Olen saanud seda teha Saaremaa valla rahanduskomisjoni liikme ja aastal 2021 ka esimehena. Pean poliitikute tööks otsuste tegemist KOOSTÖÖS kogukonnaga ja lähtudes faktidest, erinevate sihtgruppide arvamustest, ajalookogemustest ja tulevikuprognoosidest. 

Olen saarlane ja eestlane.

171

Anton Teras

Installatsiooni Kompanii, ettevõtja 5056566