Saaremaa vald

reform.ee
Menüü
183

Kaire Kiil

Olen kasvanud ja käinud koolis Saaremaal endises Valjala vallas.
Kohe peale keskkooli lõpetamist alustasin tööd erivajadustega laste
õpetaja-kasvatajana, mille kõrvalt jätkasin õpinguid kõrghariduse omandamiseks.
Magistriõpingute ajal pakuti tööd Tallinnas, kus juhtisin 10 aastat Tallinna lastekodu Nõmme keskust. Kuna aga kodukant ning sellega seonduv oli ja on alati
südamelähedane, pöördusin tagasi Saaremaale ning asusin tööle Kuressaare väikelastekodu juhina. Viimased 10 aastat olen juhtinud Saaremaa toetava hariduse keskust. Seega olen kogu oma tööelu tegelenud erinevate erivajadustega lastega, püüdes igakülgselt toetada nende arenemist võimalikult iseseisvalt toimetulevateks
kodanikeks.

Lisaks olen kuulunud Valjala vallavolikokku ning juhtinud seal
haridus- ja kultuurikomisjoni tööd ning olnud Saaremaa vallavolikogu haridus-
ja noorsootöökomisjoni liige. Nende organisatsioonide kaudu olen aktiivselt kaasa
rääkinud hariduse ja kogukonna arenguga seotud küsimustes. Olen enamiku oma
elust elanud Saaremaal endise Valjala valla territooriumil, seeläbi tean hästi
maapiirkonnas elamise rõõme ja muresid.

Kandideerin
Saaremaa vallavolikokku, sest arvan, et mul on oskused ja teadmised, kuidas erivajadustega
laste ja nende perede ning meie kogukonna elu paremaks muuta. Usun, et nii minu töökogemused kui ka ühiskondlike ülesannete täitmisega seotud kogemused tulevad
kasuks kodukandi tuleviku arengu määramisel ning otsuste tegemisel.

183

Kaire Kiil

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus, direktor