Saaremaa vald

reform.ee
Menüü
186

Kalle Kukk

Saaremaa valla jaoks on järgmisel neljal aastal kolm peamist väljakutset, milles arvan end suutvat panustada. Seda selleks, et elanikke ja külalisi siia juurde meelitada.

1) Kompetents energiamajanduses – energiasõltumatu Saaremaa tasakaalus Euroopa energiapoliitikaga, energiatõhusus nutikate lahenduste kaudu.

2) Haridusasjade korraldus – aja nõuetele ja ootustele vastavad õpetamismudelid, koolide juhtimiskvaliteet, organisatsiooni- ja koostöökultuur, haridustöötajate motiveerimine.

3) Vastutustundlik valitsemine – valla jätkusuutlik ja kaasav majandamine, avatus muutustele, loovus, arenguvõimelisus. 

186

Kalle Kukk

Elering AS, energiamajanduse projektijuht