Saaremaa vald

reform.ee
Menüü
170

Kristi Sillart

Saaremaal sündinud ja üles kasvanuna pean väga oluliseks, et meid ümbritsev elukeskkond oleks jätkusuutlik ja pidevas arengus. Saaremaa tervikliku heaolu eest seistes pean vajalikuks hoida meie saarelist identiteeti, andes oma panuse kodusaare hoidmisse ja edendamisse. Meie kodusaar peab olema paik, kus on tagatud hea keskkond nii kogukonna liikmetele endile kui ka väljastpoolt tulevatele külastajatele!

ALATI SAAB MIDAGI PAREMAKS MUUTA

Aktiivse ühiskonnaliikmena olen panustanud pea üheksa aastat Kuressaare Gümnaasiumi ja viimased paar aastat Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia hoolekogu töösse. Haridusvaldkonda panustades pean vajalikuks muuta alusharidus haridusvõrgus võrdse kohtlemise tagamiseks kõigile soovijatele tasuta kättesaadavaks. Kodulähedased lasteaiakohad ja kvaliteetne hoiuteenus peavad olema tagatud nii vallakeskuse kui ka maapiirkonna lasteaedades võimalikult võrdväärsena. 

Pean prioriteediks arendada lastele ja peredele suunatud tugiteenuste kvaliteeti. Protsess tuge vajava lapse märkamisest kuni abi saamiseni peab olema võimalikult kiire ja kõigi osapoolte jaoks inimsõbralik.

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu juhatuse liikmena pean vajalikuks seista nende eest, kes ise enda eest seista ei saa. Koduta jäänud loomad ei ole pelgalt asjad, keda enam kellelgi vaja ei lähe. Tänavatel sündinud või inimkäe läbi hüljatud hinged vajavad samuti kodusoojust ja armastust nagu inimesedki. Võimalus vääriliseks eluks peab olema tagatud kõigile, olenemata sellest, kas oled sa kahe- või neljajalgne!

Elukeskkonda arendades ei tohi keskenduda pelgalt vallakeskusele. Olles elanud osa oma elust maal, tean, kui oluline on tagada maapiirkondade jätkusuutlikkus ja sealse elukeskkonna parendamine.

Kogukonna arengusse panustan üldhooldusteenust pakkuva SA Hooldekodu Saaremaa Valss nõukogu liikmena ning Saaremaa Vallavolikogu komisjoni töös osalemise kaudu, kuuludes nii ettevõtlus- ja majanduskomisjoni kui ka linnakodanikukomisjoni. 

MINUST

Olen 37-aastane kolme lapse ema. Esimese kõrghariduse omandasin ärijuhtimise erialal. Praegu õpin teist aastat riigiteadusi Tallinna Ülikooli magistriõppes. Paralleelselt esimese aasta magistriõpingutega läbisin ka Rahvatervise Akadeemias toitumisnõustaja väljaõppe. 

Ühiskondlike tegevuste sidumine ülikooliõpingutega on suuresti avardanud minu silmaringi ja andnud tugevad baasteadmised kohaliku omavalitsuse toimimisest. Olen veendunud, et lisaks kogemustele annavad õpingud riigiteaduste erialal vajaliku funktsionaalse pagasi, mida kohaliku volikogu töös vaja läheb!

170

Kristi Sillart

SA Hooldekodu Saaremaa Valss, nõukogu liige