Saaremaa vald

reform.ee
Menüü
176

Ly Kallas

Olen aastaid töötanud haridusvaldkonna erinevate sihtrühmadega. Praegu juhin Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi ning selle allüksust Kuressaare rahvaülikooli.

Mind on valitud nii Kuressaare linnavolikogu kui ka Saaremaa vallavolikogu liikmeks ning olen juhtinud haridus-, kultuuri- ja arenduskomisjoni tööd.

Usun, et mul on piisavalt suur kogemus, et aidata kaasa erinevate valdkondade arengutele Saaremaa vallas. Teen kõik selleks, et Saaremaa vallas tunneksid ennast turvaliselt ja valla arengusse kaasatuna erinevate sihtrühmade esindajad, olgu need palgatöötajad või ettevõtjad, noored või vanem generatsioon.

Eriti oluliseks pean noorte perede heaolu, samuti valikuvõimalusi hariduse omandamiseks Saaremaal ning uute töökohtade loomist, et peatada meie inimeste väljaränne. Soovin, et Saaremaa vald muutuks paigaks, kuhu tahetakse tulla ja jääda.

Minu tegevuse märksõnad on HOOLIVUS, KOOSTÖÖ ja ARENG! 

176

Ly Kallas

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, direktor 5038408