Saaremaa vald

reform.ee
Menüü
201

Pekka Rooväli

Saaremaal
on pooled minu juurtest ja see koht on minu hinges olnud alati, kuigi pole võimalik
olnud kogu elu saarel veeta. Aastast 2002 olen olnud paljude Saaremaa projektidega
siiski seotud ja saare elu järjest lähemale tulnud, mis päädis otsusega igapäevaelu siin üles ehitada. Neljandat aastat olen eestvedajaks reederi ja kaptenina Kuressaares
Wabariigi Purjelaevaühingul, mille põhirõhk on ainulaadse Eesti merendusajaloo
objekti: ainsa tänaseni seilava ennesõja-aegse Eestis ehitatud laeva, kahvelkuunar
Hoppet 1926.a. säilitamine ja paljude merenduse-, hariduse- ja turismiprojektide
edendamine. Samuti on suur eesmärk ellu viia merehuvihariduse projekte Saaremaa
lastele ja noortele – et neid taas tuua mere juurde tagasi ja et nende ainsaks
merega seotud tegevuseks ei jääks vaid praamisõit. Samuti merepäästetegevused,
nende tutvustamine ja propageerimine; teen koostööd kohaliku omavalitsuse, noorte-
ja arenduskeskuste, koolide, SAR-i, PPA jpt-ga, samuti korraldada koostööd meie
Skandinaavia naabritega. Oluline on mitmekesistada hääbunud kogukonnaelu ja
taas üles leida kadunud traditsioonide tähtsus. Palju tööd on tehtud et viia
läbi loenguid koolides ja Eestis ainulaadseid merelaagreid, et merekultuuri ja -traditsioonide edendamist viia edasi laste ja noorte seas alates lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuklassideni.

Selleks, et laiemalt panustada kohaliku kogukonna arengusse, olen nii vabatahtlik
merepäästja kui ka väikesaare Abruka Külaseltsi liige ja vean mitut
mittetulundusühingut. Eriti hindan ma kohalikke väiketootjaid ja nende toodangu
kvaliteeti, mis on ka üks suur trump meile kõigile. Kindlasti on üks kindel teemapüstitus asjaolu, et Saaremaa saaks turvalisemaks kohaks nii tavaliikluses ning
mereohutuses üldiselt – selles vallas on meil täna veel palju teha.

Minu
eesmärk ei ole hetkel saada valimiste kaudu vallaametnikuks – ma näen, et kogukonna
ettevõtmistes on hetkel palju tööd veel ära teha, minu peamine panus
oleks suunata ja nõustada lahendusi õiges suunas, millel oleks positiivsed ja
käega katsutavad tulemused: meite saare mere- ja sadamalahendused, merelised ühendused ja mereturism ning ka liiklusturvalisus oleks vallas taas aukohal ja õigel viisil edasi aetud. Kokkuvõttes
paremini hoitud Saaremaa, mis vaatab tulevikku mitte kiirelt tehtud küsitavate projektidega – vaid kaugemale ulatuvate läbimõeldud ja kasutoovate plaanidega. 

201

Pekka Rooväli

Wabariigi Purjelaevaühing, Hoppeti kapten ja reeder 56474466