Saaremaa vald

reform.ee
Menüü
180

Piia Järveots

Miks ma kandideerin volikogusse?

Leian, et volikogu peaks rahvaesindusena, koosnema erineva vanuse, elukogemuse ja mõtteviisiga inimestest.
Reformierakonna naisteühenduse NaiRe juhatuse liikme ja Saaremaa klubi esinaisena pean oluliseks naiste ja meeste võrdset esindatust poliitikas, minu meelest loob see juhtimises parima tasakaalu.

Olles kolme lapse ema ja ühe lapselapse vanaema, kes on elanud enamuse elust Saaremaal on mul piisavalt mõtteid ja oma vaade sellele, kuidas Saaremaal elu veel kenam oleks. Minu valdkonnad, kus tahaksin kaasa rääkida on seotud eelkõige laste, perede ja tervisega. Samuti on minu jaoks väga oluline keskkonda hoidev ja säästlik eluviis.

Veidi täpsemaks minnes, toon välja mõned mulle eriti olulised teemad –

TOETAN:

  • tasuta alusharidust, ehk siis lasteaed olgu samuti tasuta, nagu on järgnevad haridusastmed.
  • erinevate haridusasutuste jätkamist Saaremaal, et saarlastel oleks jätkuvalt võimalus teha valikuid, alates lasteaiast ja lõpetades kõrgkooliga. Samuti pean oluliseks elukestvat õpet, seda nii katkenud haridustee korral, kui ka uue eriala omandamisel.
  • vajaduspõhiste sotsiaalteenuste kättesaadavamaks muutumist. Eriti oluline on, et info teenuse olemasolust jõuaks abivajajani.
  • vaimse tervisega seotud teenuste kättesaadavamaks muutmine ja laienemine, nii lastele kui täiskasvanutele, sh. erinevad teraapiad ja nõustamised
  • säästliku eluviisi ja jäätmemajandust, mis oleks piisavalt lihtne, mugav ja arusaadav igale saarel viibijale

Olles osalenud korduvalt Kuressaare Linnakodaniku komisjonis ja Saaremaa Vallavolikogu Arendus- ja kommunikatsioonikomisjonis
olen, ka varasemalt saanud valla juhtimises oma panuse anda, aga sooviksin teha seda senisest veel suuremal määral.

180

Piia Järveots

Saaremaa NaiRe esinaine