Saaremaa vald

reform.ee
Menüü
193

Raili Nõgu

Olen sündinud 17. mail 1966. aastal ning kogu elu elanud maal. Tean ja tunnen siinseid olusid. Olen abielus ja nelja lapse ema. 1985. aastast töötan koolis, esimesed 18 aastat algklasside õpetajana, järgmised 4 aastat kehalise kasvatuse õpetajana ning tänavu suvel täitus 14 aastat koolijuhina.

Pean väga oluliseks turvalisi väikekoole, kus iga laps on märgatud ning iga õppija areng toetatud. Elu maapiirkondades peab püsima. Sealjuures on olulisteks teguriteks kiire internet, mis võimaldab teha kaugtööd; koolide ja lasteaedade asukoht ning vaba aja veetmise võimaluste olemasolu – see toob noored pered maale elama.

Läbi aastate olen pidanud oluliseks kogukonna arengut, ühistegemisi ja maapiirkondade elukvaliteeti. Väärtustan ka tervislikke eluviise ning toetan igas vanuses ja erineva füüsilise ettevalmistusega inimeste sportlikku tegevust. Löön kaasa kogukonna liikumisharrastuste edendamises ning korraldan ka ise erinevaid sportlikke sündmuseid.

Oman bakalaureusekraadi haridusteaduses ning magistrikraadi ärijuhtimises (organisatsioonikäitumine). Vabatahtlikuna tegutsedes kuuluvad minu pagasisse noorkotkaste ja kodutütarde juhendamine, kooliolümpiamängude korraldamine ning naiskodukaitse, vabatahtliku merepääste, Saaremaa orienteerumisklubi ja Pöide spordiseltsi tegemistes kaasalöömine. Olen Eesti Olümpiaakadeemia liige. Reformierakond on minu valik seetõttu, et siia on koondunud teadlikud tegijad, kes teevad otsuseid kaalutletult ning tulevikku suunatud pilguga.

193

Raili Nõgu

Tornimäe Põhikool, direktor