Saaremaa vald

reform.ee
Menüü
194

Sirje Paakspuu

Olen sündinud Võrumaal, aga abiellumine toreda saarlasega on toonud mind Saaremaale ning tundub, et olen siin oma juured kinnitanud. Seoses õpingutega olen elanud nii Tartus kui ka Tallinnas. Õppisin Tartu õpetajate seminaris algklassiõpetajaks ja muusikakooli õhtuses osakonnas klaverit, lisaks õppisin Tallinna ülikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajaks muukeelses koolis.

Tänu pidevatele õpingutele ja enesetäiendamiskursustele olen saanud töötada Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis ja peaaegu 19 aastat Kuressaare ametikoolis. Praegu töötan Saaremaa ühisgümnaasiumis ehk tulevases Kuressaare Hariduse koolis HEV õpilaste klassi- ja muusikaõpetajana. 

Töö lastega on mulle alati südamelähedane olnud ja kogemused erinevas vanuses laste ja ka täiskasvanutega on andnud parema ettekujutuse kuidas, mida ja millal õpetada.

Kandideerin, sest soovin kaasa rääkida HEV õpilaste õppe- ja huvitegevuse korraldamisel. Pean oluliseks, et kogukonna tundlikuma sihtrühma vajadused ja turvatunne oleksid tagatud – nad ei tohi olla oma muredega üksi ja koostöös leiame parima lahenduse!  

194

Sirje Paakspuu

Kuressaare Hariduse Kool, õpetaja