Saaremaa vald

reform.ee
Menüü
179

Taavi Rauniste

Ma ei ole poliitik, vaid ettevõtlik inimene, kes soovib midagi ära teha!

Soovin, et minu poolt hääletaksid kõik ettevõtlikud inimesed, kes tahavad, et Saaremaal oleks lisaks elu rahulikule kulgemisele ka piisavalt tänapäevaseid eneseteostusvõimalusi nii noorte kui ka vanemate inimeste jaoks.

Alljärgnevalt toon välja teemad, mis on minu jaoks olulised. Pean vajalikuks

  • kõrghariduse omandamise võimalust Saaremaal;
  • IT-huvihariduse (programmeerimine, robootika jm) soosimist;
  • ettevõtluskoolituste ja arvutiõpetuse kõigile huvilistele kättesaadavaks tegemist;
  • gümnaasiumi õppeprogrammi raames autojuhilubade omandamise võimalust;
  • üksi elavate eakate toimetulekule tähelepanu pööramist;
  • perearsti- ja apteegiteenuse kättesaadavust kodu lähedal;
  • õhtuse lastehoiuteenuse toetamist;
  • terviseparkide, kergliiklusteede ja mänguväljakute edasiarendamist (sh rulapargi rajamist).

Olen 33-aastane põline saarlane. Tegutsen Saaremaa vallavolikogu liikme, IT-ettevõtja ning AS-i Kuressaare Veevärk nõukogu liikmena. Olen abielus ja meie peres kasvab kolmeaastane tütar.

Õppisin Tartu ülikooli Pärnu kolledžis projektijuhtimist ning nüüd õpetan Kuressaare ametikoolis e-äri. Tegelen heategevusega, olles projekti “Toetame Saaremaa vaimupuudega lapsi” ellukutsuja ning Kuressaare Lions klubi liige.

Saaremaa on minu kodukoht!

179

Taavi Rauniste

Blender OÜ, juhatuse liige