Saaremaa vald

reform.ee
Menüü
205

Ulvi Valge

Toetan huviharidust kui iseseisvat haridusliiki; laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduse ja huvitegevuse olulisust; igale lapsele-noorele-täiskasvanule, nii linnas kui ka maapiirkonnas, võrdsete võimaluste loomist huviringis huvialaga eesmärgipäraseks tegelemiseks. 

  

205

Ulvi Valge

Aste Põhikool, direktriss