Kesklinn

reform.ee
Menüü
1066

Ivi Eenmaa

Minu nimi on Ivi Eenmaa ja mul on olnud võimalus jälgida Tallinna arengut pikkade aastate jooksul. 15-aastase Keskerakonna ainuvõimuga on linlaste elukeskkond oluliselt halvenenud. Linnavalitsejad on aastate jooksul eiranud puudusi ühistranspordi korralduses ning kõnniteede, tänavate ja ülekäiguradade ja nende valgustuse kehva olukorda. Nii liikumisraskustega eakatel kui ka noortel emadel lapsevankritega ei ole võimalik iseseisvalt toime tulla. Eesti keele õppimisvõimalusi on teadlikult piiratud ning oluliselt on alla käinud tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus. Ükskõiksus COVID-19 pandeemia ajal meie eesliinil töötanud meditsiinitöötajate ja õpetajate vastu, eraettevõtluse väljasuretamine vanalinnast, korruptsioon – just need on olnud märksõnad linnajuhtide tegelikust suhtumisest oma kodanikesse.

Reformierakonna programmiline lähenemine ÜHTNE TALLINN avab linlastele uued võimalused toimivat elukeskkonda muuta PAREMA elu ja EESTI nimel. Me väärime seda! 

 . 

1066

Ivi Eenmaa

Riigikogu liige