Kesklinn

reform.ee
Menüü
1072

Margit Elviste

Margit Elviste, Kesklinn

Olen loomult õigluse eest võitleja ja soovin õnneliku homse nimel kodukoha ning inimeste õnne eest seista!

Olen pärit represseeritute perekonnast. Tallinna Südalinnas elanud üle 45 aasta. Oman magistrikraadi ning töökogemust erasektoris ja avalikus sektoris, sealhulgas meedias ja haridussüsteemis. 

Minu elu pöördepunktiks sai 11. septembril 2001. aastal New Yorgis toimunud terroriakt. Tragöödiaga silmitsi seistes sain aru, et  elame siin ilmas vaid ühe korra ja sestap tuleb elupaik muuta turvaliseks, empaatiliseks ja inimväärseks.

Olen olnud Reformierakonna liige 20 aastat. Selle aja jooksul olen kuulunud ka juhatustesse (NaiRe Tallinna piirkonna esinaine), olnud esindajana ringkonnaorganisatsioonis ja Kesklinna juhatuses.

Tänu sellele sain end kurssi viia Tallinna linnas ja riigis toimuvaga.

Kesklinna linnaosakogu liikmena on mul hea meel tõdeda, et aja jooksul on kesklinn muutunud palju paremuse suunas, millele olen ka ise saanud kaasa aidata. Siiski vajab ühtteist kesklinnas veel parandamist. Näiteks oleks kindlasti vaja suurendada turvalisust, säilitada rohelist linnaruumi, vähendada autoliikluse osakaalu südalinnas, rajada rattateid, säilitada ja renoveerida miljööväärtuslikke objekte ja teha korda räämas majad.  

Kuna olen Kesklinna linnaosakogu esindaja Vanalinna Hariduskolleegiumi hoolekogus, siis ei jää tähelepanuta ka haridusteemad ja probleemid. 

Üks oluline komponent selleks, et meie lapsed saaksid kõrgetasemelist haridust, on hea õpikeskkonna ja heade tingimuste olemasolu. 

Näiteks vajab kristlikke väärtusi õpetav ja väärtustav VHK põhikool remonti, VHK muusikakooli täieliku rekonstrueerimisega läheb veel aega, kuna maja ja investeeringud on suured. Mul on siiralt hea meel, et nüüd kuulub Okasroosikese loss terviklikult VHK-le (restaureerimine veel kestab) ning õpilased saavad tegeleda juba huvihariduse ja erinevate ringidega.

Westholmi gümnaasiumi laiendus soovin näha, et linn täidaks lubaduse, kus algklassid saaksid õppida pärast 20-aastast ootamist tänapäevastes tingimustes ning ühes kohas.

Koolihariduse kõrval mängib olulist rolli ka huviharidus. Selle arendamist ei tohi vaeslapse rolli jätta. Lisaks on mul hea meel, et Reformierakonna juhitav valitsus on asunud looma kultuuriranitsa rahastut. Tänu sellele tekib Eestimaa lastel ja noortel vanuses 418 eluaastat lisavõimalus kultuurist osasaamiseks.

Veel olen tegelenud sponsorluse ja heategevusega (kuid selleks, et abi jõuaks õigesse kohta, on vajalik taustakontroll, kuna väga palju on  petuskeeme ja valeandmeid). 

Samuti kuulun kultuurikomisjoni ja teen tihedalt koostööd Kesklinna valitsusega. 

Lisaks erakonna püstitatule on minu jaoks rahvaga suheldes esile tõstetud teemad järgmised: 

1. Kõrgtasemel haridus kvaliteetses õpikeskkonnas! 

2. Kindlasti tuleb väärtustada õpetajate tööd. Loomisel on kultuuriranits ja digipööre. Ka erahuvihariduse suurem toetamine on oluline! 

3. Turvalised, hästi valgustatud, hea teekattega teed, kõrvaltänavad ja pargid! Juba lisatakse kaameraid Tammsaare parki, Kanuti aeda ja Toomparki. Tähtis on liiklusohutus, liikluskorraldus ja parkimine, et tagada ka koolide vahel laste turvalisus. Samuti turvaline kõnnitee jalakäijatele.

Snelli tiigi äärde on kavas rajada moodne kohvikuala ja pargipaviljon, kus võiks suvel olla paadilaenutus ja talvel uisurent. 

Projekteerimisel on ka puhke- ja mänguväljak noortele, kus leidub elemente, mis oleksid sobilikud erivajadustega lastele, puuetega inimestele ja eakatele ehk laiale grupile; noored saaksid õues omavahel suhelda, toimiks interaktiivne infovahetus (ei pea istuma ärikeskustes ja nutitelefonides).

4. Räämas ja vanad majad nii linna kui ka erasektori abiga korda teha, leida kompromiss kinnistute omanikega, et kiirendada kinnistute arengut ning mitte lasta suurtel monstrumitel rikkuda Südalinna terviklikkust. Hoiame miljööväärtuslikke pärandeid: oleme ju ikkagi Tallinna visiitkaart!

5. Suurem kontroll korteriühistute juhatuste tegevuse üle! Palju on räägitud ja tean isiklikult probleemidest korteriühistutes, kus vaatamata sellele, et “kõik on juriidiliselt korrektne”, pole läbipaistvust ning on tunda korruptsiooni.

1072

Margit Elviste

Õppejõud, Projektijuht, Produtsent. Kesklinna Linnaosakogu liige