Kesklinn

reform.ee
Menüü
1075

Otto Karl Närska

Värskelt keskkooli lõpetanud noore inimesena tean hästi, millised on minuvanuste inimeste mured ja rõõmud. Ei saa salata, et muresid on pahatihti rohkem kui rõõme. Kahjuks on aga noorena raskem poliitilisel maastikul kaasa rääkida, sest meie häält ei võeta võrdväärsena teiste ühiskonnagruppidega. Arvan, et Eesti igas kohalikus omavalitsuses peab toimima noortevolikogu. Kohalikud omavalitsused peavad toetama ka noortevolikogu tegevust nii eelarveliselt kui ka ideede vastuvõtmises ning muus koostöös. Noorte hääl peab saama kõlada igas linnas ja vallas. Soovin olla eeskuju ka teistele noortele, et meie hääl loeb ja meiega peab arvestama!

Lisaks noorte otsustusõiguse eest võitlemisele on minu südameasi sport. Tean, kui oluline on õpingute kõrval hoida oma vaimu ja keha sportimise abil vormis. Tallinnas on aga spordivõimalused ajale jalgu jäänud. Katkised staadionid on tihti vigastuste allikaks ja vajavad kiiresti uuendamist. Peale staadionide vajavad uuendamist ka rattateed. Kliimasoojenemise vastu võitlemine algab indiviidi tasandil. Tihti on kõige lihtsam moodus vahetada oma igapäevane liiklusvahend keskkonnasõbralikuma variandi vastu. Ratas on auto parim alternatiiv. Selleks, et muuta Tallinn turvalisemaks paigaks ratturile, on aga vaja korralike kattemärgistustega rattateid. Nende väljaehitamine on linna jaoks kõige odavam viis liikuda lähemale kliimaneutraalsusele ja vähendada Tallinna CO-jälge.

Olles tulnud just koolipingist, on probleemid haridusega mul kõige värskemalt meeles. Suurimad vajakajäämised puudutavad eesti ja vene koolide lahusust. Muutus on muidugi vajalik üleriigiliselt, kuid muutust võiks alustada just näiteks Tallinnast. Olen pikemalt lahti kirjutanud oma ülevaate Päevalehes (https://epl.delfi.ee/artikkel/92684229/paeva-teema-otto-karl-narska-eesti-ja-vene-koolide-lahusus-lohestab-kogu-uhiskonda).

1075

Otto Karl Närska

Üliõpilane