Kesklinn

reform.ee
Menüü
1069

Sander Andla

Tallinnal on suur potentsiaal olla innovatiivne, ühendatud ja põhjamaine pealinn. Linn, kus kõigil on hea elada ja oma eesmärkide poole püüelda. Ettevõtlikke inimesi ei takistata keeldude ja käskudega. Eakad ei ole üksi, vaid saavad oma vanaduspõlve veeta aktiivselt. Noortele on loodud parimad võimalused, et saada hea haridus ja siseneda tööturule, ning meie kõigi ühine linnaruum on ühtviisi mugav ja turvaline nii 8- kui ka 80-aastastele.

Kui küsida, et miks see juba täna, aastal 2021 nii ei ole, siis väidan, et põhjuseid tasub otsida linna senisest juhtimisest. Tallinnas üle 15 aasta kestnud Keskerakonna ainuvõim on end ammendanud. Inimesed on küll vahetunud, kuid mõtteviis on jäänud samaks. Selle üheks ilminguks võib pidada, et Eesti vabariigi pealinna „suurimaks edulooks“ peetakse tasutud ühistransporti, mitte aga näiteks seda, kuidas Tallinn on parim paik oma ettevõttega alustamiseks ja selle arendamiseks või kuidas linn kasutas kriisiaega targalt ära selleks, et kujundada siinne linnaruum ümber moodsaks ja kvaliteetseks. Kulunud mõtteviis vajab vahetust ning Reformierakonnaga on meil ideed, kuidas linlastele paremat kvaliteeti pakkuda. Toon siin välja peamise, mille eest seisan ja mille elluviimise nimel linnavolikokku valituks osutudes tööd teen.

Esiteks, linnaruum peab olema tänapäevane ja kvaliteetne. Olulisemad teenused peavad olema 15 minuti liikumise kaugusel ning kõikide liikumisviisidega peab olema Tallinnas võimalik mugavalt ja turvaliselt sihtpunkti jõuda. Vahet pole, kas eelistad autot, jalgratast, ühistransporti või hoopis jala liikumist. Liiklejad on liitlased ning igaüks, kes eelistab liikuda jala, ratta või ühistranspordiga, võtab ummikust ühe auto.

Teiseks pean oluliseks, et Tallinna noortel oleksid head võimalused töökogemuse saamiseks ning nad oskaksid juba varakult oma haridusteed ja karjääri planeerida. Linn saab siin appi tulla, luues programmi Malev 2.1. See tähendab, et 13–15aastasena on võimalik 2–3 suve saada tööpraktikale erinevates sektorites, mida linn koos ettevõtjatega korraldab ja toetab. Noorte jaoks oleks see töövõimalus kogemuste saamiseks, kutsevalikuks ja taskuraha teenimiseks. Tööandjad saavad kontakti ja tagasisidet oma tulevastelt klientidelt/töötajatelt.

Kolmandaks ei saa tähelepanuta jätta eakamaid tallinlasi. Noorena küll ilmselt iga päev sellele ei mõtle, aga vanaks jääme ühel päeval kõik. Lisaks on meil vanemad ja vanavanemad, kelle käekäigust hoolime. Tähtis on, et inimesed oleksid kõrge eani tegusad ja tunneksid end osana ühiskonnast. Taas saab linn tulla siin appi võimaluste loomisega. Reformierakonnaga on meil selleks plaan luua igale Tallinna pensionärile Aktiivsuskonto, millel on aastas 200 eurot erinevate aktiivsete tegevustega seotud kulutuste jaoks. Seda raha saab kasutada näiteks sportimiseks, teatris käimiseks, taastusraviteenusteks ning ajalehtede ja ajakirjade tellimiseks. Kõigeks, mis aitab püsida tegusana.

Neljandaks, kuna jään eeldatavasti poliitikasse pikemaks ajaks, siis sean kohe ka pikemad sihid. Kahekümne aasta pärast peab meil olema püsiühendus Helsinkiga! Tallinn-Helsinki tunnel kasvataks jõukust mõlemal pool lahte ja looks uusi võimalusi. Tunneli rajamise ettevalmistusega tuleb alustada juba täna.

Lõpetuseks paar sõna ka minust endast. Reformierakonna Tallinna piirkonnaga olen tänaseks seotud juba pea viis aastat. 2016. aastal asusin Tallinnas ehitama Reformierakonna noorteklubi. Mõnda aega hiljem, 2017. aasta kevadel, alustasin tööd Tallinna linnavolikogus Reformierakonna fraktsiooni nõunikuna. 2019. aasta kevadest olen Reformierakonna fraktsiooni nõunik ka Riigikogus. Lisaks õpin praegu Tallinna tehnikaülikoolis avaliku halduse ja riigiteaduste erialal. 

Erakonnas töötatud aja jooksul olen olnud kolmel korral valimiste ajal meeskonna liige – 2017. aasta kohalikud, 2019. aasta Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimised – ning osalenud poliitika kujundamisel nii kohalikul kui ka riigi tasandil. Selle aja jooksul olen saanud piisavalt teadmisi ja kogemusi, et nüüd ka ise kardina tagant lavale astuda ning anda oma panus, et Reformierakond teeks nendel valimistel tugeva tulemuse ja oleks osaline pealinna järgmises valitsuskoalitsioonis.

Linnavolikogu peamine roll on panna paika suunad linna arendamiseks. Mõtteid meie meeskonnal selleks on. Nüüd on vaja Sinu tuge, et neid saaks hakata alates oktoobrist ellu viima!

1069

Sander Andla

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni nõunik Vaata Instagramist 56298243