Kesklinn

reform.ee
Menüü
1068

Toomas Kruusimägi

Minu tegevusvaldkondadeks on haridus ja juhtimine. Mul on kogemus nii avalikus sektoris kui ka erasektoris. Suurim eesmärk, mille nimel soovin tegutseda, on ühtse haridusruumi ja hea rattateede võrgustiku loomine Tallinnas, kus igale lapsele on loodud parim arengukeskkond. 

Olen hariduselt inglise ja saksa keele õpetaja, avaliku halduse magister ning koolijuht Tallinna Inglise Kolledžis. Mul on akadeemilised teadmised, praktilised kogemused, soov ja tahe Eesti haridust veelgi paremaks reformida. Eesti Koolijuhtide Ühenduse ning Euroopa Koolijuhtide Assotsiatsiooni juhatuse liikmena tunnetan, mis on hästi, mis jääb vajaka ja missuguseid häid praktikaid peaks Eesti haridussüsteemi üle tooma. Samuti tean, mida on meie enda hariduse eduloost teiste riikidega jagada.

Eesti haridust kiidetakse ja mitte asjata, kuid Eesti vajab paremat ja süsteemset hariduse arendamist, mis aitab kiitusel säilida ka tulevikus. Parem majandus, parem tervishoid, parem riigivalitsemine ja parem julgeolek sõltuvad meie inimeste teadmistest, oskustest, hoiakutest ja väärtushinnangutest. Pean äärmiselt oluliseks, et kõikidel lastel oleks võrdne võimalus eestikeelsele haridusele juba lasteaiast alates nii Kesklinnas kui ka teistes linnaosades. 

Leian, et Kesklinna rattateede olukord peab paranema. Terve vaim saab olla terves kehas, mida aitab tagada iga lapse ja täiskasvanu võimalus turvaliselt jalgrattaga kooli või tööle sõita. Jalgrattateede võrgu korralik väljaehitamine võimaldab suures osas lahendada liiklusummikute probleemi õppeperioodide ajal.

2009. aastal pälvis minu töö aasta koolijuhi tunnustuse. Eesti Vabariik tunnustas mind 2010. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgiga ja Prantsusmaa 2011. aastal ordeni Akadeemilised Palmioksad rüütlijärguga.

1068

Toomas Kruusimägi

Tallinna Inglise Kolledž, koolijuht Vaata Instagramist Vaata veebilehelt