Lasnamäe

reform.ee
Menüü
1090

Eeve Kivi

Kandideerin sellepärast, et olen töötanud paljude erinevatest rahvustest inimestega ja soovin jagada oma elukogemust, et muuta meie kodulinn kultuuriliselt tugevamaks.

Hulk aastaid olen töötanud Moskvas nii kinos kui ka laval, mistõttu mõistan rohkem vene inimesi ning usun, et mul on lihtsam nendeni jõuda, et neid meie ühiskonda paremini integreerida.

Valituks osutudes seisan selle eest, et linnavõim panustaks praegusest märksa enam kultuuri arendamisse. Samuti pean oluliseks laste sportimise ja huvihariduse soodustamist.

Minu jaoks on oluline, et linn looks koolilastele võimalused, et kordki kuus saaksid nad külastada väärtfilmikino.

Meie prioriteet on lapsed. Nad vajavad meie hoolt ja tähelepanu.

Ja üks asi on veel südamel. Eesti metsa tuleb kaitsta ja hooldada, mitte teha lageraiet. Ka Tallinnas tuleb hoida meie parke ja metsatukkasid, et hiljemalt aastaks 2030 kannaks Tallinn edukalt Euroopa rohelise pealinna tiitlit.

1090

Eeve Kivi

Pensionär