Lasnamäe

reform.ee
Menüü
1098

Natalja Lakatoš

Olen elanud Lasnamäel üle 20 aasta. Erialalt olen ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, praegu Tallinna Läänemere gümnaasiumis, aga varem töötanud samal erialal erinevates põhikoolides, gümnaasiumides ja ka kutsekoolis.

Lisaks olen panustanud erinevate integratsiooniprogrammide kaudu ka eelkooliealiste, algklassilaste ja noorte arengusse. Lasnamäe tulevikku silmas pidades on minu arvates väga tähtis eesti- ja muukeelsete kooliõpilaste omavaheline koostöö.

Pean tähtsaks:

– eesti keele õpetamise kvaliteedi tõstmist lasteaias mitte eesti emakeelega lastele (võõrkeelsetele lastele); 

– kohatasude kaotamist lasteaias;

– tugiteenuste arendamise toetamist, mis on mõelnud muu emakeelega lastele ja nende vanematele, samuti nende emakeeleteadmise arendamist erinevate tegevuste abil.

1098

Natalja Lakatoš

Ajaloo- ja űhiskonnaõpetuse õpetaja