Lasnamäe

reform.ee
Menüü
1091

Tiit Soorm

Olen põline tallinlane, siin sündinud, koolis käinud ja töötanud.

Hariduselt olen elektroonikainsener. Mingil eluperioodil muutus hobi elukutseks ja nii olen ma pikalt olnud seotud lennundusega. Olen töötanud lennufirmades ja riigiametnikuna lennunduse valdkonnas.

Olen olnud valitud linnaosakogu liikmeks.

Alates 1984. a elan Lasnamäel. Olen näinud linnaosa kasvu, tunnen rõõmu Lasnamäe arengu üle ja muret selle üle, mida võiks linnaosas veel enam ja paremini teha.

Soovin kaasa lüüa Tallinna ja oma linnaosa arengus ning leian, et saan seda kõige paremini teha, kui osalen volikogu ja linnaosakogu töös.

Ma töötan selle nimel, et linn tuleks elanikele lähemale, ja seda linnaosade volituste suurendamise, kogukonnaliikumise toetamise ja kaasava eelarve otsustusprotsessi arendamise kaudu.

Esmajärjekorras olen huvitatud tegelemisest asjadega, mis teevad elu Lasnamäel mugavaks.

Ma soovin, et Lasnamäel paraneks meditsiiniteenuste kättesaadavus, seda ka töövälisel ajal ja puhkepäevadel.

Et Lasnamäel asuvad pargid ja rohealad areneks ja pakuks inimestele mitmekesiseid aktiivse puhkuse võimalusi. Ma tahan, et Pirita jõega piirnev ala Iru sillast kuni Peterburi tee sillani korrastatakse ja see muutuks puhkealaks.

Ma tahan, et Lasnamäel tehakse algust ja ollakse teistele linnaosadele eeskujuks parkimisprobleemide lahendamisel. 

1091

Tiit Soorm

Nordic Aviation Academy OÜ, ohutusjuht, lennuõpetaja 56203179