Lasnamäe

reform.ee
Menüü
1099

Toomas Viks

Olen hariduselt vene keele õpetaja, kuid pidanud elu jooksul mitmeid ameteid – aidanud kriminaalhooldajana kuritegudes süüdi mõistetutel taas ühiskonda sulanduda, päästeameti pressiesindajana Eestit tuleohutumaks muutnud ja siseministeeriumi töötajana Eesti turvalisuse eest seisnud. Kõige selle kõrval olen 20 aastat tegelenud venekeelstete filmide tõlkimisega eesti keelde.

Olles tihedalt seotud venekeelse kultuuriruumiga, olen alati püüdnud olla sillaks eestlaste ja venekeelse kogukonna vahel. Pean oluliseks tõsta muukeelsete laste eesti keele õpetamise kvaliteeti lasteaias ja tutvustada eestlastele rohkem vene kultuuri, et kaht kogukonda teineteisele lähemale tuua.

Kultuur ja haridus ühendab!

1099

Toomas Viks

Vabakutseline vene-eesti tõlkija