Mustamäe

reform.ee
Menüü
1110

Anu Wahar

Olen loodusteaduste õpetajana töötanud rohkem kui 35 aastat. Tänaseks olen võtnud endale lisaülesande, millest on saanud minu jaoks missioon. Õpetan eesti keelt vene õppekeelega noortele. Suur osa selles töös on ka venekeelsetes kodudes kasvavatele noortele selgitamine, mida tähendab õpilase jaoks hea eesti keele oskus ja milliseid võimalusi see neile annaks oma tuleviku kavandamisel. Kindlasti jään võitlema ka elukeskkonna parandamise eest Mustamäel. Kõik need noored, õnnelikud ja uljad inimesed, kes kunagi tulid Mustamäele elama ja on jäänudki sinna, on tänaseks jõudnud/jõudmas auväärsesse hilisesse keskikka. Toetan ja võtan osa projektist „Liftid viiekorruselistesse kortermajadesse“ elluviimisest. Lähinaabrite uuringud on näidanud, et lifti olemasolu elukohas saab tihti määravaks ja võimalikuks toimetuleku tingimuseks. Me kõik tahame ju vananedes elada oma kodus!