Mustamäe

reform.ee
Menüü
1113

Ivi Ubei-Kon

Olen inimene teie seast, ma pole targem ega parem kui keegi teine, kuid ma ei taha vaadata kõrvale, kui asjad on rumalasti või valesti. Igaüks peaks ühiskonnas osalema oma panusega, et säiliks tänane heaolu, ja võimalusel panustama rohkemgi parema tuleviku nimel. See on ka üks põhjustest, miks otsustasin end sotsiaaltöö suunal täiendada. Praegu on mul käsil magistrikraadi omandamine sotsiaaltöö erialal.

Olen viimased 10 aastat elanud Mustamäel. Kasvatades Mustamäel kaht last, tean omast käest, kui kesised on laste vaba aja veetmise võimalused praegusel Mustamäel. Seda enam, kui mõlemad vanemad käivad tööl, on ka lastevanematel vähe aega oma laste jaoks. Seetõttu peavad lapsed ise leidma endale ajaviite, mis aga alati ei ole lapsele nii sobilik, kui võiks. Arvan, et kui lastel oleks võimalus tasuta osaleda huviringides ja trennides, siis paljud neist veedaksid nädalas mitu tundi hoopis kvaliteetsemalt, kui seda praegu on neile võimaldatud. Kindlasti leiaks nii mõnigi laps omale huvitava tegevuse ja võibolla head sõbradki, kellel oleksid sarnased huvid.

Olles töötanud viimased viis aastat lasteaias, olen märganud, et probleemseteks lasteks peetud laste probleem on hoopis see, et neil pole kodus piisavalt tegevust. Seega arvan, et juba lasteaias ja varajases koolieas tuleb meil rohkem lastega tegeleda, rohkem neile tähelepanu pöörata. Hiljem saab vaid kahetsusega kogeda, et lastest on sirgunud inimesed, kes oma ühiskonnast ei hooli, või ei ole hakkajaid inimesi, kes ühiskonda edasi viiks. Kuid kes saab siis seda põlvkonda hukka mõista, sest neid on ju niimoodi kasvatatud?

Usun, et kindlasti on võimalik muuta meie laste võimalused paremaks ja kvaliteetsemaks, kindlasti on võimalik pakkuda noortele huviringe ja treeninguid, mis neile huvi pakuks. Tuleb mõista, et lapsed ja noored ei ole pelgalt numbrid lasteaedade ja koolide nimekirjas, kõik nad on isiksused. Lapsed alles avastavad maailma, miks siis mitte neile pakkuda võimalust tegeleda sellega, mis neile huvi pakub?

Soovingi kandideerida Mustamäe piirkonnas, et seista siinsete laste ja noorte eest.

  • Tagada  lastele koht kohalikus lasteaias või koolis, et lapsed ei peaks sõitma igapäevaselt pikki vahemaid, kuna puudub koht kohalikus lasteasutuses.
  • Tagada lastele tasuta huviringid, mis peavad olema laste jaoks huvitavad ja harivad.
  • Ligipääs huviringidele peab olema laste jaoks turvaline, laps peab saama liikuda iseseisvalt ja turvaliselt huviringi ja tagasi. 
1113

Ivi Ubei-Kon

Lasteaed õpetaja