Nõmme

reform.ee
Menüü
1126

Doris Raudsepp

Olen põline nõmmekas ja suur Nõmme fänn. Minu arvates on Nõmme parim linnaosa, kus elada – siin on ilus loodus, rahulik elukeskkond ning toredad inimesed. Maja, kus elan, kuulus minu vanavanematele, kes aias tulpe kasvatasid ja Nõmme turul neid müümas käisid. Hiljem kolisid sellesse majja minu vanemad ja seal ma ka sündisin. Seega on Nõmme minu perekonna kodukoht olnud juba mitu põlvkonda. Võib öelda, et Nõmme on mul geenides ja mulle läheb väga korda minu kodukoha areng.

Tänaseni on mul mitmekülgne ja vaheldusrikas elu olnud. Kõrghariduse olen omandanud teoloogias ja mul on riigiteaduste magistrikraad, varem olen õppinud ka juurat ja majandust. Peale keskkooli elasin aastaid välismaal, täpsemalt Austraalias ja Norras. Töötanud olen mitmes erinevas valdkonnas: pärast keskkooli teenindussektoris, hiljem hambaravis õena, ülikooli õpingute ajal Eesti Kirikute Nõukogus, praegu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EASis) juhatuse assistendina ning lisaks olen ma Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu liige.

Poliitikast ja avaliku sektori tööst huvitatuna on EASi kogemus andnud mulle teadmisi poliitika väljatöötamisest ning poliitikakujundaja ja rakendusüksuse vahelisest koostööst, samuti olen lähedalt näinud COVID-19 ajal, kuidas majandust toetati, sh kriisimeetmete väljatöötamist ja jagamist. Ma olen veendunud innovatsiooni ja lisandväärtuse kasvatamise olulisuses Eesti majanduses ning usun rohe- ja digipöörde vältimatusse vajadusse. Kindlasti ei tohi unustada ka välisinvesteeringute ja ekspordi mõju meie majandusele ja kohalikele ettevõtetele. Sarnastele aspektidele peaks tähelepanu pöörama ka kohaliku poliitika tasandil. Arenev majandus annab võimaluse kohaliku elu paremaks muutmiseks ja tõstab kõigi inimeste elukvaliteeti kõigis Eestimaa paikades.

Nõmmel kasvades olen kahjuks tähele pannud ka mitmesuguseid probleeme, mille kallal tahaks esimesel võimalusel tööle hakata. Minu igapäevane koolitee Rahumäe põhikooli oli küllaltki väljakutseid pakkuv, sest Nõmme tänavatel puuduvad kõnniteed. Tihti tuli seigelda autode vahel, sumbata lumehangedes või tohututes porilompides. Nendel tänavatel on kõigil väga keeruline liigelda. See tuleb kindlasti lahendada ning luua korralik kõnni- ja rattateede võrgustik, kus igas vanuses liiklejad jalgsi, lapsevankri või jalgrattaga saaksid ohutult ja mugavalt sihtkohta jõuda. Koos sellega tuleb arendada tänavavalgustust, sest see tõstab nii liiklusturvalisust kui ka kogukonna üleüldist turvatunnet.

Teine oluline teema Nõmmel on ühistranspordi kvaliteet. Põhjalikult tuleb uuendada bussiliinide marsruute, sõidugraafikuid ja väljumistihedust. Seejuures investeerides keskkonnasõbralikku ühistransporti, saame kaasa aidata ülelinnalisele rohepöördele. Tagades parema ühenduse linna (sh lennujaama ja sadamaga) ja teiste linnaosadega, aitame vähendada autodega liiklejaid ja ummikuid tipptundidel, tänu millele saame parandada ka õhukvaliteeti ja vähendada liiklusmüra.

Nõmmel igapäevaselt liigeldes läheb mulle väga korda ka Nõmme keskuse praegune olukord. Nõmme keskuse ristmik vajab põhjalikku rekonstrueerimist ja uuendamist, et sellest saaks nõmmekatele meeldiva miljööga kohaliku elu ja vaba aja keskus. Tegemist on Nõmme südamega. Investeerides keskuse arendusse, loome ühtlasi paremad võimalused ka kogukonna tugevdamiseks, sotsiaalseks läbikäimiseks ja ettevõtluse arendamiseks. Nõmme keskuse ristmikul tuleb liikluskorraldus ümber teha, et see vastaks nii jalakäijate kui ka autojuhtide vajadustele ning laheneks pidevate ummikute probleem. Keskuse ristmik võiks saada linnaosa väljakuks ja liiklus tuleks suunata ümber või maa alla – kindlasti on võimalik leida uudseid lahendusi, mis rahuldaksid kõigi elanike vajadusi ja annaks meie elukeskkonnale väärtust juurde. 

1126

Doris Raudsepp

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), juhatuse assistent