Nõmme

reform.ee
Menüü
1118

Urmas Paet

Nõmme on minu kodu. Ma elan siin ja seega soovin, et mu kodukohal võimalikult hästi läheks. Nõmme on üheaegselt linn ja maa, inimasustus ja loodus. See on ainulaadne võimalus siinsete inimeste jaoks neist eelistest samaaegselt osa saada. Seda tuleb targalt hoida. Kuulumine linnavolikokku annab Nõmme piirkonna arengule kaasaaitamiseks informeeritumad väljavaated ning võimaluse osaleda otsuste tegemises. 

Samal ajal mõjutab ka Nõmmet Tallinna teiste piirkondade areng. Ühendatud Tallinna programmiga saab lähemalt tutvuda siit.

On ainult üks Eesti. See maa peab olema alati hoitud. Neli aastat tööd Nõmme linnaosavanemana, ligi kümme aastat tegutsemist Eesti välisministrina ning töö kultuuriministrina on andnud pagasi, hindamaks kõrgelt kohaliku otsustustasandi koostöövalmidust, avatust ning tähtsust. Kõik head asjad peavad kuskilt hoo sisse saama.

Olen aastast 2014 Eestist valitud saadik Euroopa Parlamendis. Täpsemalt Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees, ja mu eesmärk on, et Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika oleks tugev ja efektiivne. Aga Euroopa kui tervik sõltub otseselt sellest, kuidas läheb Euroopa riikidel ja nende piirkondadel. Kõik on omavahel seotud. Ja nende seoste tugevdamisele soovingi kaasa aidata.

1118

Urmas Paet

Euroopa Parlamendi liige