Pirita

reform.ee
Menüü
1138

Angela Arraste

ENDAST

Olen sündinud Tallinnas, minu ema-isa kodu on aga Mulgimaal Karksi-Nuias, kus lõpetasin keskkooli ja sain esimesed tööharjumused. Pirital olen elanud aga juba 39 aastat. Siin on meie pere kodu.

Pärast keskkooli lõpetamist õppisin kolm aastat EPAs agronoomia erialal, oma praeguse professiooni omandasin aga tollases Viljandi kultuurikoolis ning Tallinna pedagoogilise instituudi kultuuriteaduskonnas, kus õppisin koreograafia suunal. Oman magistrikraadi koreograaf- lavastaja erialal.

Ülikooli lõpetamisest alates (1983) olen töötanud Tallinna ülikoolis koreograafia erialal eesti tantsu õppejõuna, olles olnud nii lektori, dotsendi kui ka professori ametikohal. Mul on olnud õnn koos noorte inimestega uurida, arendada ja kujundada Eesti rahvatantsumaastikku, olla tantsupidude traditsiooni üks hoidjatest ja lavastajatest ning uurida väliseesti kogukondade suurpidusid.

Alates 2015. a olen tantsupeomuuseumi asutajaliige ning projekti- ja tegevjuht.

Pirita on elamiseks suurepärane koht, meil on ilusad männimetsad, maagiline Pirita jõe ürgorg, ilus rand, head haridusasutused, sõbralikud ja sportlikud ning liikuvad inimesed. Kas Pirital on, mida paremaks muuta? Otse loomulikult on, peame seda ise tähele panema ning selle poole „tüürima“.

MILLE EEST SEISAN

Minu märksõna on „LIIKUMINE“ selle kõigis erinevates kategooriates ning vanusepiirides. Positiivne mõtlemine, sõbralik ja kogukonda toetav suhtumine on alus, et ka meie füüsis on liikumiseks omal moel valmis.

Näen vajadust meie ümber olevat elu edasi viia ning panustada kogukonda/ühiskonda, kuhu ise kuulun. Füüsiline liikumine on TERVIS – „Tervis on parem kui rikkus“ ütleb üks eesti vanasõna. Hea tervis ongi meie rikkus, see annab kehale vabaduse ning loob eeldused aktiivseks ja julgeks tegevuseks. Ka ajalooline Pirita on olnud aktiivse tegutsemise jaoks hea keskus. Oma teadmistele ja kogemustele tuginedes näen, et sportimise ja liikumise võimalusi tuleks Pirital veelgi paremaks muuta.

Esimene, mille eest MINA seisan, on Piritale Põhja-Eesti spordikeskuse rajamine, ja seda velodroomi renoveerimise näol. Uues keskuses oleks ruumid nii trekisõitjatele, tantsutreeningutele, pallimänguritele kui ka teistele sisespordi harrastajatele. Velotreki renoveerimist on Tallinna linnavalitsus lubanud juba ligi kümnendi, kuid siiani ei ole selle tarbeks raha leitud. Mind teeb see üsnagi kurvaks, Lasnamäele ja teistesse suurematesse linnaosadesse kerkivad suured spordisaalid ja avardatakse kohalike inimeste võimalusi sportimiseks. Piritale seda kahjuks pole lubada saadud. Pirita elanikud vääriksid mitmekesisemaid ning paremaid liikumis- ja harrastusvõimalusi.

Teine, mille eest seisan, on Pirita noorte huvihariduse parendamine. Pirita vaba aja keskus on küll unikaalne ajalooline ehitis, kus vanasti toimusid kino- ja tantsuõhtud, kuid 35 aastat hiljem on kõik sama – hoone on sama suur, aga noorte tegevused on ajas kasvanud ning palju laiemaks muutunud. Tegelikult on karjuv vajadus oluliselt suurema hoone järele, kus noortel (ka kõikidel teistel) oleks võimalik oma meelisaladega tegeleda. Tänapäeval on võimalik säilitada ajalooliselt oluline arhitektuur ja hoone ning projekteerida ja ehitada just siia sobiv uus, tänapäevane, kõiki võimalusi pakkuv osa. Kõik see on oluline Pirita kui kogukonna heaks koosluseks, arenguks ning huvitegevuse laiendamiseks igas mõttes. Praegu on need võimalused kärbitud.

Kolmas, mille eest seisan, on kindlasti Aktiivsuskonto vanemaealistele, mis võimaldab kõrgemas eas inimestele paremat ja huvitavamat ajaveetmise ja sotsialiseerumise võimalusi. Liikumine, tantsimine, tegelemine mälumänguga ning teatri- ja ooperietenduste või teiste etenduste külastamine annab hea toonuse pikaks ajaks. Olenemata vanusest on oluline säilitada aktiivsus ka kodust väljaspool. Vanus on kõigest number, säilitagem positiivne mõttemaailm ja ellusuhtumine.
Neljas peamine asi, mille eest seisan, on parem ja võimalusterohkem ühistransport Piritale. Olles ise tihe ühistranspordi kasutaja, näen, et viimase 20 aasta jooksul on selles vallas üsnagi vähe muutunud, kuigi Pirita linnaosa on kõvasti arenenud. Ühistranspordi planeerimine peaks arvestama linnaosa ja linna laiemaid arengusuundi, pakkuma võimalusi viia piritalasi erinevatesse sihtkohtadesse, ja seda ilmtingimata kesklinna läbimata. Saame seda oma ettepanekutega ehk muuta või suunata muutustele.

Pirita on paik julgetele ja teotahtelistele inimestele.

1138

Angela Arraste

MTÜ Tantsupeomuuseum juhatuse liige