Pirita

reform.ee
Menüü
1134

Kristofer Robin Kirsiste

Seisan selle eest, et ka noorte hääl oleks Pirital otsuste tegemisel esindatud.

Olen Kristofer Robin, Pirital elanud pea kogu elu. Juhtisin kaks aastat Pirita Majandusgümnaasiumi õpilasesindust ning sama kaua esindasin õpilaste huve ka riiklikul tasemel Eesti Õpilasesinduste Liidu avaliku poliitika valdkonnas. Alates selle aasta sügisest õpin Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas. 

Mida tuleks Pirital ära teha?

Minu jaoks on oluline, et Tallinna liiklus oleks kõigi elanike vajadusi arvestav. Autostumise vähendamiseks peab arendama ühistranspordisüsteemi ning looma tänapäevase rattateede võrgustiku, et keskkonnasõbralikud transpordivõimalused oleksid kõigile mugavad ning ajaliselt mõistlikud.

Teiseks tuleb uuendada meie koole ja lasteaedu. Iga põhikooli õpilane peab saama võimaluse käia koolis kodu lähedal. Pirita Majandusgümnaasiumi juurdeehitus tuleb täielikult lõpule viia koos uue garderoobi, söökla ja aatriumi ehitamisega. Uute ruumide ja õpetajate olemasolu võimaldaks ka avada rohkem huviringe, suurendades noorte vaba aja veetmise võimalusi.

Pirita rand tuleks muuta tänapäevaseks mugavaks kohaks, kus suvel ka kohalikud soovivad aega veeta. Näiteks rannaäärset kergliiklusteed laiendades on seal mugav liikuda nii jalakäijatel kui ka jalgratturitel ning ööpäev läbi avatud tualetid võimaldaks ka hilisematel külastajatel rannamõnusid nautida.

1134

Kristofer Robin Kirsiste

Üliõpilane Vaata Instagramist