Pirita

reform.ee
Menüü
1136

Taavi Toppi

Minu nimi on Taavi Toppi ja saan ennast nimetada Pirita põliseks elanikuks. Meie pere kodu on olnud pea sadakond aastat samas kohas, kuhu minu vanavanavanaisa Mart selle ehitas. Olen käinud Pirital lasteaias, koolis ja tegelenud huviharidusega. Olen õppinud infotehnoloogia erialadel Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Alates 2017. aastast olen olnud Pirita linnaosakogu liige ning juhtinud viimase nelja aasta jooksul nii planeerimis- kui ka haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni. Alates 2019. aasta aprillist kuulun ka Tallinna linnavolikogu koosseisu, kus oleme teinud hulgaliselt järelepärimisi ja ettepanekuid Pirita elu paremaks muutmiseks.

Tallinnal on tohutult potentsiaali olla innovaatiline ja tänapäevane põhjamaa pealinn, olenemata sellest, kas liigud autoga, jalgrattaga, elektritõukerattaga, rulaga või jalgsi. Nii 7- kui ka 85-aastastel peab olema ohutu liigelda Tallinnas üldisemalt, aga kindlasti Pirital.

Kui minult küsida, et miks juba praegu, aastal 2021, ei ole innovaatilisi lahendusi, siis väidan, et põhjuseid tasub otsida linna senisest juhtimisest. Üle 15 aasta on kestnud Tallinnas Keskerakonna ainuvõim ning see on end ammendanud. Inimesed võivad vahetuda, kuid kui mõtteviis jääb samaks, ei tule ka muutuseid. Näiteks peetakse Eesti vabariigi pealinna suurimaks edulooks tasuta ühistransporti (kui ühistranspordi kasutajate arv on hoopis vähenenud), mitte aga seda, kuidas Tallinn on parim paik oma ettevõttega alustamiseks ja selle arendamiseks. Samuti oleks võinud linn kriisiaega targalt ära kasutada selleks, et siinne linnaruum ja ühistransport moodsaks ja kvaliteetseks kujundada. Siinkohal toon välja neli peamist lubadust, mille eest seisan ja mille elluviimise nimel linnavolikokku valituks osutudes tööd teen.

Esiteks, haridus ja huviharidus peavad olema võimalikest parimad. Võrreldes teiste Tallinna linnaosadega on Piritale haridusasutuste ja huvitegevuse arendamiseks võimaldatud kõige vähem. Lasteaedade ja koolide uuendamine on vaevaline. Haridusasutuste tänapäevaseks ehitamisel ei järgita arhitektide koostatud projekte, vaid tehakse nii vähe kui võimalik, et lapsed ja noored kuidagimoodi hoonetesse ära mahuksid. Eesmärk peaks aga olema hoopis see, et koos ruumide laienemisega paraneks ka õpikeskkond üldisemalt. Huvihariduse osas peame Piritale valmis ehitama velotreki, mis ootab juba üle kümne aasta investeeringut, et sellest ehitataks Põhja-Eesti moodsaim spordi- ja treeningkeskus, kus on võimalik harrastada nii trekisõitu kui teisi spordialasid.

Teiseks pean vajalikuks, et nii Pirita kui ka Tallinna noortel oleksid head võimalused töökogemuse saamiseks ning nad oskaksid juba varakult oma haridusteed ja karjääri planeerida. Linn peab siin rohkem ära tegema kui siiani, luues programmi Malev 2.1. Teisisõnu tähendab see, et 13–15-aastasena on võimalik 2–3 suve saada erinevatesse sektoritesse tööpraktikale, mida linn koos ettevõtjatega korraldab ja toetab. Noorte jaoks oleks see võimalus töökogemust saada, kutse valida ja taskuraha teenida. Tööandjad saavad aga kontakte ja tagasisidet oma tulevastelt klientidelt või töötajatelt.

Kolmandaks peame tähelepanu pöörama eakatele piritalastele. Noorena me sellele küll sageli ei mõtle, kuid me kõik vananeme. Meil kõigil on vanemad ja vanavanemad, kelle käekäigust hoolime. Tähtis on, et oleksime ka kõrges eas tegusad ja tunneksime end osana ühiskonnast. Selle tarbeks soovime igale Tallinna vanemaealisele luua aktiivsuskonto, millel on aastas 200 eurot erinevate aktiivsete tegevustega seotud kulutuste jaoks. Seda summat saab kasutada sportimiseks, tantsutrennideks, teatris käimiseks, taastusraviteenusteks ning ajalehtede ja ajakirjade tellimiseks. Kõigeks, mis aitab püsida tegusana.

Neljandaks peame pöörama tähelepanu innovaatilisemale ja andmepõhisele ühistranspordile. Tallinnas tuleks luua tänapäevane ja inimeste liikumisandmetel põhinev ühistranspordivõrgustik, mis oleks märgatavalt kiirem, puhtam ning hea alternatiiv autoga ummikusistumisele olenemata asukohast. Miks ei võiks sõita buss Piritalt Ülemistesse ja ka Kalamajja või Mustamäele? Meil ei ole vaja ühistransporti, mis teeb aastas miljoneid tühikilomeetreid lõpp-peatusest parklasse ja sealt uuesti esimesse peatusse. Efektiivne ja keskkonnasäästlik lähenemine on järjest tähtsam, kuna see mõjutab tulevikus meid ja meie tervist.

Pirita on minu hinnangul parim Tallinna linnaosa, kus käia koolis, tegeleda spordiga, kasvatada lapsi ning veeta vanaduspõlve. Pirital on palju rohelust ja ilusaid kohti: ilusad männimetsad, Pirita jõe ürgorg, Pirita rand, kloostri varemed, spordirajad ja sportimisvõimalused ning teletorn. Sellegipoolest ei ole Pirita kaugeltki koht, kus ei saaks asju veel paremaks muuta. Linnavolikogu peamine roll on panna paika suunad linna arendamiseks. Mõtteid minul ja meeskonnal on, nüüd on vaja Sinu tuge, et neid saaks hakata alates oktoobrist ellu viima! 

1136

Taavi Toppi

KPMG, nõustaja 56665276