Põhja-Tallinn

reform.ee
Menüü
1144

Jevgeni Krištafovitš

Olen sündinud ja üles kasvanud Põhja-Tallinnas, koolis käisin Ehte humanitaargümnaasiumis. Õppisin Tartu Ülikoolis juurat ja mul on magistrikraad õigusteaduses. Ma töötasin üle kümne aasta hariduse, noorsootöö ja lõimumise valdkonnas ning tegelenud inimõiguste küsimustega põhiliselt Euroopa Liidu naaberriikides.

Kandideerin Tallinna linnavolikokku, et tegeleda seal eelkõige hariduse küsimustega. Venekeelse koolihariduse tase on Eestis aastaid langenud. Selle tulemusena on vene emakeelega noortel tulevikus märksa kehvemad väljavaated kui nende eestlastest eakaaslastel, nii hariduses kui töökoha valikul.

Probleemi lahendamiseks tuleb minna juba lasteaiast üle eestikeelsele õppele. Eestikeelse õppega alustamist lasteaiast toetavad erinevad uuringud, teadlased ja lapsevanemad. Riigis on hakatud eestikeelsele õppele üleminekuks vajalikke samme astuma. Ometigi on sellel teel olnud endiselt üks suur vastuseisja – Keskerakonna juhitav Tallinna linn.

On kurb, et Eesti kõige suurema ja jõukama omavalitsuse juhid on olnud nõus lühiajalise poliitilise kasu nimel ohverdama laste ja noorte parema tuleviku. See absurdsus tuleb lõpetada.

Tartu Ülikooli õiguse õppejõuna ma käin regulaarselt loenguid pidamas Narvas ja näen, et isegi Ida-Virumaal, kus eesti emakeelega elanike osakaal on väike, suudetakse haridust pakkuda väga heal tasemel eesti keeles. Näiteks, Kohtla-Järve riigigümnaasium on suurepärane kinnitus sellele, et üleminek ainult eestikeelsele gümnaasiumiharidusele andis linna põhikoolidele täiendava motivatsiooni eesti keelt õpetama ja õppima.

Tean, et see väljakutse on teostatav ka Tallinnas ja minu hinnangul praegu on ühiskond valmis teha otsustava läbimurde pealinna hariduskorralduses, et üleminek eestikeelsele haridusele päriselt teoks saaks. Demokraatlikus ühiskonnas selleks on vaja kodanike heakskiitu ning seetõttu ma palun teie toetust meie programmile KOV valimistel.

1144

Jevgeni Krištafovitš

MTÜ Avatud Vabariik, juhatuse liige Vaata Instagramist Vaata veebilehelt 5520975