Põhja-Tallinn

reform.ee
Menüü
1147

Olavi Otepalu

OLAVI OTEPALU (48) on pikaaegne haridusjuht, lapsevanem, Põhja-Tallinna elanik ja linnaosakogu liige, üldsusele pigem tuttav muusikuna. Ta omandas magistrikraadi Tartu Ülikoolis sotsioloogia erialal, seejärel täiendas end ärijuhtimise erialal ning läbis magistriõpingud rahvusvahelistes suhetes. 

Olavi on edukalt käivitanud Tallinnas kaks rahvusvahelist kooli – hetkel töötab Tallinna Rahvusvahelise Kooli direktorina, varasemalt juhtis Tallinna Euroopa Kooli. Lisaks on ta töötanud Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtkonnas ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses riikliku biotehnoloogiaprogrammi juhina. 

Pealinn vajab uut käiku 

Tallinna linn küll areneb, aga täiesti omaette küsimus, kas just igas olulises valdkonnas, kas piisavalt kiiresti, kas alati õigesti ja õiges suunas. Oleme Tallinna linnajuhtimises näinud aeglasevõitu asjaajamist, korruptsiooni ja elanike vähest kaasamist. Palju rohkem annaks ära teha, märksa tõhusamalt ja nii, et heaolu jõuaks kõigini. 
Reformierakonna 2021 valimisprogramm „Ühendatud Tallinn“ sisaldab inspireerivat visiooni ja praktilisi ideid, kuidas linlaste ühendamine ja heaolu uuele tasemele viia ning tänaseid kitsaskohti lahendada. 

MIND JA MINU VALIJAID KÕNETAVAD TEEMAD 

Vabastada pealinn ummikutest, muuta liikumine kiireks ja kergeks. 
·  Muuta linna liikluskorraldus ja teedevõrk andme- ja teaduspõhiseks, juhituna tehisintellektist ja reaalaja andmetest. 
·  Vaadata üle ühistranspordi marsuudid, graafikud ja kasutusmaht, kaasajastada neid kooskõlas tegelike liikumiseelistustega, luua rohkem ühistranspordi otseühendusi linnaosade ja -asumite vahel. 
·  Arendada erinevate liikumisviiside otseühendusi ja taristut, sh rattavõrgustik ja -parklad, maa-alused parkimismajad. 

Rohealad ja looduskaitse. 
·  Merimetsa, Stroomi ja Paljassaare rohelust säilitada: määrata alad, mida ükski arendus kunagi ei puutu. 
·  Iga arenduseks maha võetud puu asendada uuega sama asumi piires. Arendada linna looduse järgi, mitte selle arvelt. 

Täidame tühermikud uue eluga, ühendame eraldatud piirkonnad. 
·  Kogu tühermik Kopli kaubajaamast kuni Putukaväilani välja arendada ning täita rohelusega. 
·  Avame Põhja-Tallinnast ühistranspordi otseühendused teiste seni katmata linnaosadega, samuti Kalamaja ning Pelguranna vahel. 
·  Avada rannajoon täies ulatuses ning täita kergliiklusvõrgustikuga. 

Rohkem tegusid laste hariduse ja tuleviku heaks. 
·  Kaotada lasteaia kohatasu alates esimesest lapsest, tõsta õpetajate töötasu üle keskmise palga ning suurendada huvihariduse toetust. 
·  Juba lasteaias anda haridust riigikeeles – nii saavad kõik rahvused edaspidi võrdväärselt osaleda ühiskonnaelus ja tööjõuturul. 
·  Tõsta kõigi kodulähedaste koolide kvaliteet tasemeni, mida lapsevanem usaldab. Siis pole põhjust ummikuid põhjustavaks haridusturismiks, mis jooksutab lapsi üle kogu pealinna. 

Tähelepanu eakate eest hoolitsemisele. 
·  Keskmiselt pensionilt mitte võtta tulumaksu! Nii jääb pensionäril rohkem raha kätte ja toimetulek paraneb. 
·  Tagada linna poolt täiendav rahaline toetus pensionäridele. 
·  Luua võimalusi päevakeskuste ja teenusmajade avamiseks ning luua igale pensionärile aktiivsuskonto (200€ aastas) kultuuriteenusteks ja aktiivseks sotsiaalseks eluks. 
·  Tuua linnaossa rohkem hooldekodusid, pansionaate, arendada kodu- ja isikuhooldusteenuseid. 

1147

Olavi Otepalu

Tallinna Rahvusvaheline Kool, direktor