Tartu linn

reform.ee
Menüü
165

Alex Savolainen

Olen noor õpetaja ja peatne ehitusinsener. Pean oluliseks pakkuda kõigile õpihimulistele noortele võimalusi enesearenguks. Fordismi põhimõtetel üles ehitatud haridussüsteem ei soosi erivajadustega laste arengut. Teadagi on erivajadus lai mõiste ning aastast aastasse kasvab koolis andekate, aga ka aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning Aspergeri sündroomi tunnustega laste arv. Olles ise kooliajal osalenud mitmel olümpiaadil, tundsin juba siis, kui keeruline on nn nohikul kohaneda tavakoolis. Linnavolikogu liikmena saan algatada õigusakti eelnõu, millega eraldatakse lisaraha tugimeetmete pakkumiseks. Ühiste sammudega saame muuta erivajadustega laste koolitee turvalisemaks ja arvestavamaks.

Minu südameasi on tagada haridusasutustele piisavalt vahendeid, et haridustöötajatel oleks konkurentsivõimeline töötasu. Haridusministeeriumi uuringud kinnitavad, et isegi 5–10% palgatõus motiveerib haridustöötajat rohkem pingutama ja seeläbi tõuseb hariduse kvaliteet. Kuigi praegu tuleb paljude (nt) õpetajate töötasu riigieelarvest eraldatavatest vahenditest, siis ka kohalik omavalitsus peaks investeerima meie laste ja noorte haridusse. Seda just Tartus, ülikoolilinnas. Selgub, et suur iive ei suurenda rahva majanduslikku heaolu. Paljud arengumaad on endiselt demograafilise ülemineku etapis. Küll aga tagavad heaolu investeeringud haridusse.

Töiselt puutun kokku erinevas vanuses õpilastega, mis annab mulle hea ülevaate haridussüsteemis toimuvast. Kõik need uhked lubadused saavad teoks üksnes koostöös Sinuga, sest just koostöös peitub jõud. 

165

Alex Savolainen

Tartu Ülikooli muuseum, haridusvaldkonna spetsialist Vaata veebilehelt