Tartu linn

reform.ee
Menüü
119

Andrus Punt

Armsad tartlased!

Olen põlise tartlasena olnud aktiivne kogukonda panustaja terve elu. Nii näiteks olen noorusele vaatamata viimased kümme aastat erakonna Tartu meeskonnaga panustanud, et Tartu oleks parima elukeskkonnaga rahvusvaheline ülikoolilinn, mille rikkus on heade mõtete linnale kohaselt targad, avatud mõttelennuga tulevikku vaatavad inimesed, kes hoolivad üksteisest ja oma kodulinnast. Viimased neli aastat olen tänu teie usaldusele eelmistel valimistel saanud tartlasi ja Tartut suure südamega teenida linnavolikogus. Soovin ja olen motiveeritud seda rada teie toetusel jätkama.

Olen olnud või olen jätkuvalt seotud mitme organisatsiooni juhtimisega, näiteks SA Tartu Sport või Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus. Loetelu kujuneks pikaks. Õpin Tartu ülikoolis riigiteadusi. Panustan ka kahe Tartu kooli hoolekogu töösse.

Tartu arengu mootor on olnud Reformierakonna pakutav stabiilsus ja strateegiline juhtimine, mistõttu on linnajuhtimise vaade olnud pikem kui üks valimistevaheline periood. Uuendusmeelne stabiilsus, koostöö ja konsensuspoliitika poole püüdlemine on olnud meie oma Tartu inimeste kõrval meie linna eduloo alus. Seda arengu vundamenti ei tasu lõhkuda.

Nelja aastaga õnnestus mul saavutada pea kõik, mida lubasin. Pean enda sõna. Mõtteid Tartu eduloo hoidmiseks ja jätkamiseks on küllaga. Minu visioon on, et Tartu oleks Põhjamaade parima elukeskkonnaga linn. Kirjutan alla kogu meie Tartu programmile, aga toon välja ka mõne konkreetsema mõtte, mille eest teie toetusel seista.

Volikogu keskkonnakomisjoni liikmena olen juba astunud samme, et Tartu saaks kliimaneutraalseks, sest aeg kliimakatastroofi ärahoidmiseks hakkab otsa saama. Nii oleme volikogus vastu võtnud linna energia- ja kliimakava. Sellel suvel nägime linnas suuremat palavust kui kunagi varem, sest asfaldi ja betooni tõttu tekkisid linna nn „kuumasaared“. Seetõttu luban muu hulgas suurendada kõrghaljastuse osakaalu linnas, et vältida „kuumasaarte“ teket ja hoida loodust ning minna edasi ambitsioonika kliimakava täitmisega. Seisan jõeääre avamise ja Toomemäe korrastamise eest.

Volikogu hariduskomisjoni liikmena olen oluliseks pidanud, et Tartu koolimajad ja lasteaiad saaksid korda, sest nii saadakse Eesti parim haridus ka moodsaimas arengut toetavas füüsilises keskkonnas. Luban jätkata Tartu koolimajade ja lasteaedade renoveerimist. Seisan selle eest, et Annelinna kerkiks koos sealsete koolimajade renoveerimisega ka uus ujula.

Laste ja noorte vaimne ning füüsiline tervis vajab tähelepanu! Seisan selle eest, et kõigil lastel oleks nii lasteaias kui ka koolis ligipääs erinevate tugispetsialistide juurde. Iga neljas esimese klassi laps on ülekaaluline. Seetõttu tuleb koolidesse viia liikumisprogrammid ja tagada, et iga laps leiaks endale meelepärase trenni, mille saavutamiseks võtan sihiks käivitada koostöös erasektoriga programmi „Minu esimene trenn“.

Tartu võlu on meie avatud ja rahvusvaheline ülikoolilinn, mida EKRE tahab hävitada. Kaitsen avatud, rahvusvahelist ja sõbralikku Tartut, mis teenib meie kõigi ühiseid huve. Tartu sulgumisest ja provintsistumisest ei võidaks keegi ning me kaotaks oma võlu ja konkurentsieelise. Hoiame Tartut, kuhu kõik viisakad inimesed sõbralikult ära mahuvad ja ennast teostada saavad. Loome üheskoos linna, kus elavad Eesti kõige õnnelikumad inimesed.

Olen volikogus loonud demokraatlikult valitava noortevolikogu ja alandanud kaasava eelarve valimisiga, et veelgi rohkem noori Tartu juhtimisest osa saaks ja kodanikuühiskonda tundma õpiks. Luban ka edaspidi seista noorte ja tudengite kaasamise ning heaolu eest! Nii näiteks viin ettevõtlusõppe kõikidesse Tartu koolidesse ning seisan linnavalitsuse ja tudengkonna suurema suhtluse eest.

Mõtteid on veel küllaga. Energiat, kirge, tahtmist ja teadmisi Tartu ja tartlaste eest seista rohkelt! Loodan teie toetusele!

119

Andrus Punt

Tartu linnavolinik, üliõpilane Vaata Instagramist 58335799